System Center Ürün Ailesi ile ITIL v3 Süreçlerini Kolaylıkla Uygulayın

System Center 2012, hizmet odaklı mimarisi ve gittikçe daha da güçlenen heterojen ortam desteği ile BT departmanlarının süreçlerini uçtan uca yönetebildiği kontrol merkezi haline geldi. System Center, BT departmanlarının ITIL v3 uyumlu dönüşümlerini kısa sürede ve düşük maliyetlerle gerçekleştirebilmeleri için anahtar rol oynuyor:

· Service Manager, VMM ve Orchestrator entegrasyonu ile Talep Yönetimi, Finansal Yönetim gibi Stratejik süreçleri desteklerken,

· Kapasite Yönetimi, Servis Kataloğu ve Servis Seviyesi Yönetimi gibi hizmet tasarımı süreçleri SCOM, Service Manager ve VMM ile,

· Konfigürasyon ve Envanter Yönetimi, Değişiklik Yönetimi ve Sürüm Yönetimi gibi geçiş süreçleri SCCM, Service Manager ve VMM ile,

· Alarm Yönetimi, Olay Yönetimi, Problem Yönetimi gibi operasyonel süreçler ile Service Manager, SCOM  ve Orchestrator bileşenleri ile kolaylıkla uygulanabiliyor.

System Center ürün bileşenlerinin ITIL v3 süreçleri ile ilişkisini detaylandıran bir sunuma ulaşmak için tıklayın.