Cisco Komutları

Temel İşlemler

Gereksinim: Privileged moda geçmek 

enable

Gereksinim: Privileged modan user moda dönmek 

disable

Gereksinim: Router’dan çıkmak 

Logout

exit

quit

Gereksinim: Son komuta geri dönmek 

Yukarı ok  ya da  <Ctrl-P>

Gereksinim: Bir sonraki komuta gitmek 

Aşağı ok ya da <Ctrl-N>

Gereksinim: Bekletmek ya da çıkmak 

<Shift> +<Ctrl> +6 then x

Gereksinim: Çıktı ekranını tazelemek 

<Ctrl-R>

Gereksinim: Çıktı ekranını kesmek 

<Ctrl-C>  

Gereksimim: Komutu tamamlamak

TAB  

Cisco Router Configuration Komutları

Gereksinim: Console password’ü düzenlemek         

Router(config)#line con 0

Router(configline)#login

Router(configline)#password cisco

Gereksinim: Bir telnet password’ü düzenlemek 

Router(config)#line vty 0 4

Router(configline)#login

Router(configline)#password cisco

Gereksinim: Password kullanmak.  

Router(config)#enable password cisco

Gereksinim: secret password faruk 

Router(config)#enable secret faruk

Gereksinim: Bir interface’i enable etmek  

Router(configif)#no shutdown

Gereksinim: Bir interface’i disable etmek 

Router(configif)#shutdown

Gereksinim: router için clock rate düzenlemek (64K)  

Router(configif)clock rate 64000

Gereksinim: Serial interface’e bir logical bandwidth ataması (64K) 

Router(configif)bandwidth 64

Gereksinim: Bir interface’e IP adresi atamak  

Router(configif)#ip addr 10.1.1.1 255.255.255.0

Gereksinim: 172.14.0.0’li bütün interface’lerde RIP’i enable etmek:  

Router(config)#router rip

Router(configrouter)#network 172.14.0.0

Gereksinim: RIP’i disable etmek

Router(config)#no router rip  

Gereksinim: Bütün interface’lerde IGRP’yi enable etmek

Router(config)#router igrp 200

Router(configrouter)#network 172.16.0.0  

Gereksinim: IGRP’yi disable etmek.

Router(config)#no router igrp 200  

Gereksinim: statik route eklemek.

Router(config)#ip route 172.14.1.0 255.255.255.0 172.14.2.1 5  

Gereksinim: CDP’yi disable etmek

Router(config)#no cdp run  

Gereksinim: Bütün router için CDP’yi enable etmek

Router(config)#cdp run  

Gereksinim: Bir interface üzerinde CDP’yi disable etmek

Router(configif)#no cdp enable  

Show Komutları 

Gereksinim: Version bilgisini görmek

show version  

Gereksinim: Mevcut konfigürasyonu görmek (DRAM)

show runningconfig  

Gereksinim: startup konfigürasyonu görmek (NVRAM)

show startupconfig  

Gereksinim: IOS dosyasını ve flash alanını görmek

show flash  

Gereksinim: Bellekteki bütün logları görmek

show log  

Gereksinim: interface e0’ın durumunu görmek

show interface e0  

Gereksinim: Router’ın bütün interface’lerini görmek

show ip interfaces brief  

Gereksinim: s0 üzerindeki serial kablo türünü görmek

show controllers s 0  

Gereksinim: Bağlı cdp aygıtlarını görmek

show cdp neighbor 

Gereksinim: Bütün aygıtlar hakkında ayrıntılı bilgi almak

show cdp entry 

Gereksinim: Mevcut routing protokollerini görmek

show ip protocols  

Gereksinim: IP routing tablosunu görüntülemek

show ip route

 Gereksinim: Access-list’leri görmek

show accesslists  

Gereksinim: ISDN switch’i gören router’ı görmek

show isdn status  

Gereksinim: Frame Relay PVC bağlantılarını kontrol etmek

show framerelay pvc  

Gereksinim: lmi trafik durumunu görmek

show framerelay lm 

Copy Komutları 

Gereksinim: Mevcut (current) konfigürasyonu DRAM’dan NVRAM’a kopyalamak

copy runningconfig startupconfig  

Gereksinim: NVRAM konfigürasyonunu DRAM’a merge etmek (kopyalamak)

copy startupconfig runningconfig  

Gereksinim: DRAM konfigürasyonunu bir TFTP server’a kopyalamak

copy runingconfig tftp  

Gereksinim: TFTP konfügasyonunu DRAM’da duran mevcut konfigürasyona merge etmek

copy tftp runingconfig  

Gereksinim: IOS’u bir TFTP server’a yedeklemek

copy flash tftp  

Gereksinim: Router IOS’u bir TFTP server’dan upgrade etmek

copy tftp flash  

Debug Komutları

Gereksinim: RIP için debug’ı enable etmek 

debug ip rip

Gereksinim: Bütün debugging işlemlerini kapatmak 

no debug all

undebug all

 Kolay gelsin