Office Trusted Locations

Office 2010 uygulamalarının güveneceği dosyaların bulunduğu dizini temsil eder.Her office programı için farklı varsayılan trusted location bulunmaktadır. Örneğin Excel için varsayılan güvenilen dizinler aşağıdaki gibidir ;

 

Program Files\Microsoft Office\Templates
Users\user_name\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates
Program Files\Microsoft Office\Office14\XLSTART
Users\user_name\Appdata\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
Program Files\Microsoft Office\Office14\STARTUP
Program Files\Microsoft Office\Office14\Library

 

Veya ek bir alanı trusted location olarak eklemek istiyorsanız ya OCT yi kullanarak yada kayıt defterinde aşağıdaki bölümü güncelleyerek kullanabilirsiniz.

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Office/14.0/application_name/Security/Trusted Locations

 

aşağıdaki resimde örnek bir kayıt var