Microsoft Teams Cache Temizleme

Teams Profil Resminin Değiştirilmesine Rağmen Resmin Güncellenmemesi

Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız ilk olarak office 365 hizmetlerinden herhangi birisinden (Web, Outlook vb) resmin online ortamda değişip değişmediğini kontrol edin. Genelde bu sorun online ortamda resim güncellenmiş olmasına karşın teams uygulamasında güncellenmemesi şeklinde görülür. Bunun temel nedeni ise teams uygulama cache ile ilgilidir.

Ayrıca başka sorunlarda yaşayabilirsiniz örneğin Exchange Online lisansınız olmadığı için sadece teams kullanıyorsanız profil resmi ekleyememek gibi, bu konu için mutlaka aşağıdaki linki takip edin

https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/exchange-teams-interact

En kestirme yol teams uygulamasından komple çıkıp (Logout ) tekrar girmek olacaktır. Bu sorunu çözmez ise tekrar uygulamadan çıkın.

Cache sorunlarının ne yazık ki 30 dakika ila 3 gün sürdüğünü unutmayın. Yani bir policy değişikliğinde de bazen 3 gün güncelleme almayan istemcileriniz olabilir.

Şimdi amacımız teams cache’ i silmek ama sorun ne yazık ki teams cache için tek bir dizin kullanmıyor. Güncelleme almadığı sürece şu ana kadar bilinen dizinler aşağıdaki gibidir

%AppData%\Microsoft\teams\application cache\cache

%AppData%\Microsoft\teams\blob_storage

%AppData%\Microsoft\teams\databases

%AppData%\Microsoft\teams\cache

%AppData%\Microsoft\teams\gpucache

%AppData%\Microsoft\teams\Indexeddb

%AppData%\Microsoft\teams\Local Storage

%AppData%\Microsoft\teams\tmp

%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Cache

%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies

%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data

Internet Explorer Temporary Internet Files

Internet Explorer Cookies

Bunun için aşağıdaki komut setini bir not defterine kayıt edip uzantısının ps1 olarak değiştirip çalıştırmanız yeterlidir.

Not: PS üzerinde execution policy değişikliği ister. Ayrıca örneğin teams açık değil ise açık bir teams process’ i bulamadım gibi hatalar verebilir bu çalıştırdığınız sisteme göre değişiklik gösterebilir.

$challenge = Read-Host “Are you sure you want to delete Teams Cache (Y/N)?”

$challenge = $challenge.ToUpper()

if ($challenge -eq “N”){

Stop-Process -Id $PID

}elseif ($challenge -eq “Y”){

Write-Host “Stopping Teams Process” -ForegroundColor Yellow

try{

Get-Process -ProcessName Teams | Stop-Process -Force

Start-Sleep -Seconds 3

Write-Host “Teams Process Sucessfully Stopped” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Clearing Teams Disk Cache” -ForegroundColor Yellow

try{

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\application cache\cache” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\blob_storage” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\databases” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\cache” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\gpucache” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\Indexeddb” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\Local Storage” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:APPDATA\”Microsoft\teams\tmp” | Remove-Item -Confirm:$false

Write-Host “Teams Disk Cache Cleaned” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Stopping Chrome Process” -ForegroundColor Yellow

try{

Get-Process -ProcessName Chrome| Stop-Process -Force

Start-Sleep -Seconds 3

Write-Host “Chrome Process Sucessfully Stopped” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Clearing Chrome Cache” -ForegroundColor Yellow

try{

Get-ChildItem -Path $env:LOCALAPPDATA”\Google\Chrome\User Data\Default\Cache” | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:LOCALAPPDATA”\Google\Chrome\User Data\Default\Cookies” -File | Remove-Item -Confirm:$false

Get-ChildItem -Path $env:LOCALAPPDATA”\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data” -File | Remove-Item -Confirm:$false

Write-Host “Chrome Cleaned” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Stopping IE Process” -ForegroundColor Yellow

try{

Get-Process -ProcessName MicrosoftEdge | Stop-Process -Force

Get-Process -ProcessName IExplore | Stop-Process -Force

Write-Host “Internet Explorer and Edge Processes Sucessfully Stopped” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Clearing IE Cache” -ForegroundColor Yellow

try{

RunDll32.exe InetCpl.cpl, ClearMyTracksByProcess 8

RunDll32.exe InetCpl.cpl, ClearMyTracksByProcess 2

Write-Host “IE and Edge Cleaned” -ForegroundColor Green

}catch{

echo $_

}

Write-Host “Cleanup Complete… Launching Teams” -ForegroundColor Green

Start-Process -FilePath $env:LOCALAPPDATA\Microsoft\Teams\current\Teams.exe

Stop-Process -Id $PID

}else{

Stop-Process -Id $PID

}

PS için Kaynak

https://commsverse.blog/2018/09/28/clear-the-microsoft-teams-client-cache/amp/