Outlook Sürekli Şifre Soruyor

Microsoft Office 365 kullanıcılarının güvenlik seviyesini arttırmak için kullanılan Basic Authantication özelliğini 2022 yılı içerisinde kademeli olarak kapatacağını söylemişti. Bizde bunu aslında pek çok kez paylaştık.

Fakat teknolojiyi yakından takip etmeyenler için her bir tenant yani müşteri için bu kapama işleminden sonra bir den ortalık karışıyor. Yani en çok görünen konu outlook şifre soruyor oluyor.

Peki ne yapacağız?

Ocak 2023 tarihine kadar yukarıdaki örneklerde olduğu gibi portal office üzerinden tekrar BA açabilirsiniz. Ancak Ocak 2023 sonrası artık bunu kullanamayacaksınız.

Outlook için çözüm, 2013 ve sonraki sürümlerde Modern Authentication açmak olacaktır. Bunun için aşağıdaki kayıt defteri değerlerini girebilirsiniz;

Outlook programını kapatın, aşağıdaki kodu note defterine yapıştırıp sonra uzantısını reg yapın ve çift tıklayın.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange]
"AlwaysUseMSOAuthForAutoDiscover"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Identity]
"EnableADAL"=dword:00000001
"Version"=dword:00000001

Elle oluşturmak isterseniz ayrıntılar aşağıdaki gibidir;

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

Kaynak

https://learn.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/admin/security-and-compliance/enable-modern-authentication?view=o365-worldwide