The data in the command exceeded the maximum size that is allowed by the session configuration

Exchange Server organizasyonunda pek çok işlem ECP ekranlarından yapılabilirken özellikle raporlama veya toplu işlemler için EMS tercih edilir. Ancak eğer büyük bir organizasyona sahip iseniz bu durumda kullandığınız bazı komutların çıktıları bir hayli yüklü olacağı için aşağıdaki gibi hatalar alabilirsiniz;

The data in the command exceeded the maximum size that is allowed by the session configuration. The allowed maximum is 500 MB. Change the input, use a different session configuration, or change the “PSMaximumReceivedObjectSizeMB” and “PSMaximumReceivedDataSizePerCommandMB” properties of the session configuration on the remote computer.

Bu durumda yapmanız gereken şey aslında her bir sorgu arasında bir boşluk bırakmak.

Örneğin komut setiniz aşağıdaki gibi olsun;

$mailboxes = Invoke-Command -Session (Get-PSSession) -ScriptBlock {Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Select-Object -Property Identity,DisplayName}

Bundan sonra bu çıktı için sonuç beklediğinizi düşünürsek, yani değişkeni tanımladınız, tüm posta kutularınız seçtiniz ve bundan sonra bir sonuca ulaşmak istiyorsunuz, ikinci komut setini aşağıdaki gibi foreach ile yapıp sonuna puase eklemeniz gerekli;

foreach($m in $mailboxes) {Get-MailboxPermission $m.Identity.ToString() | Where { ($_.AccessRights -eq “FullAccess”) -and ($_.IsInherited -eq $False) -and -not ($_.User -like “NT AUTHORITY\SELF”)}; Start-Sleep -Milliseconds 500}

Tabi bunu yapmak için temel bir powershell bilginiz olmalıdır.

Umarım faydalı olmuştur.