Some controls aren’t valid. Setup previously failed while performing the action “Install”. You can’t resume setup by performaing the action “BuildToBuildUpgrade”.

Exchange Server 2010 SP2 yi yüklemeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz

Some controls aren’t valid. Setup previously failed while performing the action “Install”. You can’t resume setup by performaing the action “BuildToBuildUpgrade”.

Bu daha çok HUB,CAS ve MBX rollerinin tek bir sunucuya yüklendiği hallerde görülür. Bu sorunu aşmak için aşağıdaki kayıt defteri değişikliğini yapmanız yeterlidir

Sorun

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\MailboxRole\Action

Burada Action anahtarının bulunması ve içeriğininde “install” olarak tanımlı olmasıdır.

Bu anahtarı silin ve herhangi bir aksiyon almadan direp sp2 kurulumunu bir kez daha başlatın.