send on behalf of ve send-as permission farkları

çok karıştırılan bir soru olduğu için kısaca açıklamak isterim

# Grant “Send on behalf” permission

Set-Mailbox hakanuzunermbx -GrantSendOnBehalfTo serkan
# Grant “Send-As” permission
Add-ADPermission hakanuzunermbx -ExtendedRights Send-As -user serkan
# Grant full mailbox access permission
Add-MailboxPermission hakanuzunermbx -AccessRights FullAccess -user serkan