SafeList Aggregation

Exchange 2007’ye Outlook üzerinden bağlanan kullanıcılar Safelist bilgilerini mailboxlarında tutarlar. Bu bölüme her bir kullanıcı maksimum 1024 tane mail adresi ekleyebilir. Herhangi bir kullanıcının kaydettiği Safelist’ini Exchange’e almak için aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir.

Update-safelist –Identity “Hakan Uzuner”

Microsoft bunu bir zamanlanmış görev haline getirip düzenli olarak çalıştırmamızı tavsiye ediyor. Bu iş için önce aşağıdaki kodu örn; c:\safelist.bat dosyasına kaydetmeliyiz.

“%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe” -psconsolefile “c:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin\exshell.psc1” -command “get-mailbox | where {$_.RecipientType -eq [Microsoft.Exchange.Data.Directory.Recipient.RecipientType]::UserMailbox } | update-safelist”  (tek satır)

Daha sonra AT komutunu kullanarak bir zamanlanmış görev ekleyelim.

Artık zamanlanmış görevimiz de hazır. Her gece saat 23:00 da Exchange Server tüm mailboxları denetleyerek içindeki Safelist kayıtlarını kendi spam veritabanına aktaracak.