RpcClientAccessServer

Aslında bu parametre için öncelikle Exchange RPC Client Access Service açıklamasını okumanızda fayda olduğunu düşünüyorum.

https://www.cozumpark.com/forums/thread/313308.aspx

 

Bunun ardından bu parametre kullanımını detaylandırmak isterim

Bu parametre bir mailbox veri tabanı üzerinde tutulan kullanıcı posta kutularından birine erişilmek istendiğinde kullanılacak olan CAS Server ismini belirtir.

Örneğin ortamda iki CAS Server var ve siz posta kutusu başına farklı CAS Server’ lar atamak istiyorsunuz, veya outlook 2003 – 2007 istemcileri bir mailbox veri tabanında toplayıp onları ayrı bir CAS üzerinden outlook 2010 kullanıcılarını ise ayrı bir mailbox veri tabanında toplayıp onlara ayrı bir CAS Server üzerinden bağlanmalarını sağlayabilirsiniz.

Bir mailbox veri tabanının hangi CAS Server’ ı kullandığını görmek için

Get-MailboxDatabase <Mailbox Database Name> |fl rpc*

powershell komutunu kullanabilirsiniz. ( buradaki rpc*, mailbox database içerisindeki parametrelerden “rpc” ile başlayanları getir manasındadır.

 

Eğer bir CAS Array var ise ortamda bu durumda bu CAS Array’ ın DNS ismini yazabilirsiniz

Set etmek için

Set-MailboxDatabase <Mailbox Database Name> -RpcClientAccessServer <ClientAccessServer or ClientAccessServerArrayID>