Remove Exchange 2007 Mailbox Role Fails with error : Object is read only because it was created by a future version of Exchange: 0.10 (14.0.100.0). Current supported version is 0.1 (8.0.535.0).

Exchange Server 2007 den 2010 sürümüne geçiş sırasında eski sunucu üzerindeki tüm mailboxları yeni sunuculara taşdıktan sonra geriye bir public folder yapısını taşımak kalır. Bunun için ilk olarak 2010 üzerinde public folder açıyoruz, sonrasında 2007 üzerindeki public folderlara bunu replica olarak ekliyoruz ve yeni mailbox veri tabanları için varsayılan public folder olarak bu yeni public folderları seçiyoruz. Bundan sonra ise move komutu ile tüm public folder yapısını 2010′ a taşıyoruz.  Bu işlemlerin ardından 2007 üzerindeki public folder yapısını silmek istediğimiz zaman ise aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz

Bu durumdan kurtulmak için iki yönteminiz var, birincisi adsiedit üzerinden bu public folder yapısını elle kaldırmaktır.

Eğer bu işlemi yapmak istemiyorsanız bunu exchange server 2010 Command shell üzerinden aşağıdaki komutlar ile silebilirsiniz

İlk olarak exchange server 2010 bir sunucu üzerinde powershell konsolunu açıp, exchange server 2007 üzerindeki public folder bilgilerini alalım

[PS] C:\>Get-PublicFolderDatabase -Server EXCH07 | fl name, identity

Name     : Public Folder Database
Identity : EXCH07\Second Storage Group\Public Folder Database

Görüldüğü gibi bir adet PF var ve bunu yine 2010 üzerinden aşağıdaki komut yardımı ile kaldıralım

[PS] C:\>Remove-PublicFolderDatabase “EXCH07\Second Storage Group\Public Folder Database”

Bu iki yöntem sonrası kaldıramadığınız exchange 2007 veya silemediğiniz public folder yapısından kurtulmuş oluyorsunuz.