Outlook Offline Address Book (OAB) 0x8004010F Hatası

Exchange Server ortamlarında outlook programının OAB indirmeye çalışırken veya kullanıcı gönder/al yaptığında (zaten bu durumda da oab indirmeye çalışılır) aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz.

Bu hatanın bir kaç temel sebebi olabilir. Öncelikle sorunun Exchange sunucusu üzerinde aramanız gerekli.

Öncelikle aşağıdaki linkleri incelemenizi istiyorum. Belki kaynak bunlar olabilir.

https://support.microsoft.com/en-us/topic/http-version-of-the-outlook-offline-address-book-oab-does-not-download-3b015eb5-e502-ec4c-3785-f6a382425e4b

Eğer sorun bu şekilde çözülmedi ise istemci tarafında yeni bir outlook profili oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Eğer bu da sorunu çözmedi ise artık sunucu tarafına bakma zamanı gelmiş demektir.

İlk olarak OAB güncelleme işinden sorumlu olan sistem posta kutusunu bulalım.

Not: Bu komutlar Exchange Server 2013 ve sonrası içindir.

Get-Mailbox -Arbitration | where {$_.PersistedCapabilities -like “oab“} | ft name,servername

Get-Mailbox -Arbitration | where {$_.PersistedCapabilities -like “oab“} | ft name,database

Yukarıdaki iki komut temel olarak ne yapar?

İlk komut oab den sorumlu posta kutusunun hangi sunucuda olduğunu ve ismini verirken ikincisi ise hangi veri tabanında tutulduğunu gösterir.

Öncelikle bu veri tabanının mount olması gerekir. Yani OAB nin güncellenmesinden sorumlu olan mailbox’ ın barındığı mailbox database mount olmalıdır.

İlk önerim bu posta kutusunun başka bir veri tabanına taşımanız. Aşağıdaki örnek komut ile bu taşıma işlemini yapabilirsiniz.

Get-Mailbox -Arbitration -database db1 | where {$_.PersistedCapabilities –like “oab”} | New-MoveRequest -TargetDatabase db2

Bundan sonra ise aşağıdaki iki komut ile OAB güncelleme işlemini yapın

Get-GlobalAddressList | Update-GlobalAddressList

get-offlineaddressbok | update-offlineaddressbook

Bu komutu çalıştırdıktan sonra oab güncellemeden sorumlu posta kutusunun tutulduğu veri tabanı hangi sunucuda aktif ise o sunucuda application loglarından event id 17001 ve 17002 nolu olayları takip ederek başarılı bir şekilde oluştuğunu doğrulayın.

Daha sonra yine aynı sunucu üzerinde aşağıdaki yola ulaşın

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\ClientAccess\OAB

İçerisinde aşağıdaki gibi bir klasör olmalı;

Burada gördüğünüz ilk klasör OAB dosyalarını tutan klasör olup o klasörün ismi artı içerisindeki herhangi bir OAB dosyasının adını kopyalayın.

Ardından bu iki bilgiyi aşağıdaki gibi sizin OAB URL adresiniz ile birleştirin;

https://mail.cozumpark.com/oab/191dh105-148f-4b82-911e-f8941fac9231/505967d6-b053-1bba-a513-234a6f1bd2d8-lng0c0a-767.lzx

Ardından bu URL adresini istemci yani outlook da hata aldığınız bilgisayarda bir browser’ a yapıştırın, kullanıcı adı şifre sorar ise ilgili kullanıcının kendi domain şifresini yazın, eğer sonuçta bir lzx dosyasını indirebiliyorsanız outlook, oab dosyalarına erişebiliyor ve indirebiliyor demektir.

Peki ulaşamıyor ise? Muhtemel proxy veya firewall kaynaklı olup bu durumda sorunun network ekibine atabilirsiniz. Onlar trafiği inceleyip gerekli izinleri verdikten sonra sorununuz düzelecektir.

Peki bu dosyalar yok ise? O zaman aşağıdaki gibi yeni bir OAB oluşturma süreçlerini tamamlayın.

New-OfflineAddressBook -Name “EX2016 OAB” -AddressLists “\Default Global Address List” -VirtualDirectories “EX2016A\OAB (Default Web Site)

Yukarıdaki komut için öncelikle name bölümünü değiştirebilirsiniz. Ancak virtual directory için mutlaka sunucu isminizi yazmanız gereklidir.

Ardından var olan tüm veri tabanları için bu yeni OAB yi varsayılan offline address book olarak atayalım

Get-Mailboxdatabase | Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook “EX2016 OAB”

Son olarak bu yeni OAB yi varsayılan OAB yapalım.

Set-OfflineAddressBook -Identity ” EX2016 OAB” -IsDefault $true

Sonra aşağıdaki komutlar ile OAB yi güncelleyelim.

Get-GlobalAddressList | Update-GlobalAddressList

Get-Offlineaddressbok | update-offlineaddressbook

Peki bunların hepsini yaptınız ama hata hala devam ediyor ise?

Muhtemel sorun URL kaynaklıdır, bu nedenle outlook tarafından gönderilen her türlü OAB url adresinin kabul edilmesi, oab güncellemeden sorumlu sunucu dışında ortamdaki tüm sunucularında oab istekleri için biraz host sunucu görevi görmesi için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Set-OfflineAddressBook -Identity “EX2016 OAB” –GlobalWebDistributionEnabled $True -VirtualDirectories $null

Daha sonra IIS servislerini yeniden başlatarak outlook tarafında sorunun çözüldüğünü görebilirsiniz.

Eğer sorun hala devam ediyor ise network tarafını kontrol etmenizi öneririm. Örneğin arada NLB gibi bir network cihazı var ise ondan kaynaklı olabilir.