Offline Address Book download sorunu 0×80190194

Yeni kurulmuş Exchange sistemlerinde kullanıcıların offline address book’u download edememesi sıkça karşılaşılan bir sorundur. Çözüm için mailbox sunucusu üzerinde aşağıdaki powershell komutlarının çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kullanıcılar offline address book’u sorunsuz download edebilecektir.

Set-EventLogLevel -Identity “MSExchangeSA\OAL Generator” -Level medium

Update-GlobalAddressList -id “Default Global Address List”

Update-OfflineAddressBook -id “Default Offline Address Book”

Get-ClientAccessServer | Update-FileDistributionService -type oab

Set-EventLogLevel -Identity “MSExchangeSA\OAL Generator” -Level lowest