Kullanıcı Bazlı Outlook AnyWhere Açma Kapama MAPIBlockOutlookRpcHttp

Kullanıcılar üzerinde Exchange Server’ ın sunduğu özellikleri açmak ve kapatmak için EMC kullanabilirsiniz. EMC üzerinde ilgili kullanıcıyı bulup ardından özellikler içerisinde “Mailbox Features” sekmesinde pek çok özelliği açıp kapatabiliyoruz. ( OWA – MAPI – Active Sync – POP vb )

Oysaki kullanıcıların internet üzerinden ( evden vb ) maillerini outlook’ a indirmeleri ve buradan kullanmaları bazı kurumlar için güvenlik açığına yol açabilir, bu nedenle kullanıcıların tamamının veya bazılarının outlook anywhere özelliğini açmak veya kapatmak istiyorsanız powershell kullanıyoruz.

Örneğin bir kullanıcı için bu özelliğin durumunu görmek için

Get-CASMailbox hakanuzuner |fl mapi*

MAPIEnabled                   : True
MAPIBlockOutlookNonCachedMode : False
MAPIBlockOutlookVersions      :
MAPIBlockOutlookRpcHttp       : True

Buradaki önemli olan kısım “MAPIBlockOutlookRpcHttp” kısmıdır. Bu bölüm True ise Outlook Anywhere yasaklı demektir.

Tüm kullanıcılar için açmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

get-casmailbox | set-casmailbox -MAPIBlockOutlookRpcHttp 0    ( 0= sıfır )