Get-mailbox | Add-Mailboxpermission -user “NT AUTHORITY\SELF” -AccessRights

Exchange Server 2007 veya 2010 ortamında kullanıcıların mail gönderme sorunları ile karşılaşmasını ardından kullanıcı izinlerine baktığınızda eğer “NT AUTHORITY\SELF” kullanıcısı yok ise aşağıdaki komut ile tüm kullanıcılara bunu ekleyebilirsiniz.

Get-mailbox | Add-Mailboxpermission -user “NT AUTHORITY\SELF” -AccessRights
FullAccess