Exchange Server Üzerinde DCGPOFIX komutu sonrası

“dcgpofix” komutu ile policy leri restore etmişseniz , default domain controller policy de Manage auditing and security log kısmına ;Exchange Enterprise Server grubunu eklemeyi unutmayin