Exchange Server server FQDN Tanımlama – mailbox GUID + @ + UPN suffix

Bildiğiniz gibi Exchange Server 2013 ve sonrasında outlook bağlantılarında artık sunucu ismi yerine bir ID kullanılmaktadır. bu ID aslında posta kutusu GUID, @harfi ve kullanıcının bulunduğu domain UPN son ekdir. Ancak bunu bir kullanıcı için hızlı bir şekilde bulmak biraz zaman alabilir, aşağıdaki powershell ile bunu kolaylıkla yapabilirsiniz

$username = “huzuner”
$guid = (Get-Mailbox $username).ExchangeGUID
$upn = (Get-User $username).UserPrincipalName
$upnsuffix = $upn.Split(“@”)[1]

$ServerName = “$guid@$upnsuffix”
write-host $ServerName

Çıktı olarak size ihtiyacınız olan Server FQDN bilgisini verecektir.