Exchange Server RPC proxy endpoint ve RPC endpoint kavramları

Exchange Server 2010 ortamlarında Outlook bağlantıları MAPI/RPC üzerinden veya Outlook Anywhere (RPC over HTTPS) üzerinden CAS Server’ a yapılmaktadır. MAPI/RPC istemcileri CAS Array Object olarak ifade ettiğimiz FQDN adresine (RPC end point) bağlanarak posta kutusu erişmlerini gerçekleştirirler. HTTPS üzerinden gelen istekler ise (HTTPS based client) Outlook Anywhere FQDN ( hostname – RPC proxy endpoint) e bağlanır ( tüm posta kutusu ve public folder erişimleri için).

Buna ek olarak ihtiyaç duyulan EAS, ECP, OAB ve EWS için ise Outlook anywhere için kullanılan adres geçerli olabilir. Hatta bazı senaryolarda POP/IMAP için bile benzer FQDN adresi ( SMTP endpoint) kullanılır.