Exchange Server Defrag

Seçenek Açıklaması
—————————————————————-
/b<veritabanı> Belirtilen adla bir yedek kopya oluşturur

/t<veritabanı> Geçici veritabanı adını ayarlar (varsayılan olarak
Tempdfrg.edb kullanılır)

/s<dosya> Akış dosya adını ayarlar (varsayılan olarak YOK kullanılır)

/f<dosya> Geçici akış dosya adını ayarlar (varsayılan
olarak Tempdfrg.stm kullanılır)

/p Geçici veritabanını korur (bir başka deyişle,
kullanmaz)

/o Amblemi bastırır

/i Akış dosyasını birleştirmez

eseutil /d “c:\program files\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb”

https://support.microsoft.com/kb/192185/tr

https://www.petri.co.il/defragment_exchange_2000_2003_server_databases.htm