exchange server 2010 cas array client access array

Exchange Server 2010 ile beraber gelen bir özelliktir. Exchange Server 2007 de outlook programı mailbox erişimi için RPC üzerinden direk exchange server mailbox server rolüne bağlanırken exchange server 2010 üzerinde ise artık bu yapı değişmiş ve tüm bağlantılar ( public folder bağlantısı hariç ) Client Access Server ( CAS ) rolü üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle burada oluşacak dar boğazları engellemek için Microsoft bize CAS Array özelliğini sunmaktadır. Bu özellik sayesinde bir isim altında ( outlook.cozumpark.com ) tüm CAS sunucuları toplayabiliyoruz, bu sayede sadece tek bir CAS üzerinden değilde elimizdeki tüm CAS sunucuları kullanabiliyoruz.. Buradaki çalışma mantığı ise aşağıdaki gibidir;

Exchange Server 2010 üzerinde her bir mailbox veri tabanı için bir “RPCClientAccessServer” değeri vardır ve bu değer, bu mailbox veri tabanına bağlanmak isteyenlerin erşieceği CAS sunucu ismini beliritir. Örneğin aşağıdaki komut ile siz herhangi bir mailbox veri tabanı için bağlanacağı CAS sunucu ismini görebilirsiniz

get-MailboxDatabase | fl -RpcClientAccessServer

çıktı ise aşağıdaki gibidir

RpcClientAccessServer : CAS1.cozumpark.com

Buradaki sorun CAS1 isimli sunucu bir şekilde kapanır veya ulaşılamaz konuma düşerse bu mailbox erişimleri kesilir. Buradaki varsayılan bir davranıştan daha bahsetmek istiyorum.  Eğer siz bir Exchange Server 2010 ortamında CAS Array oluşturmadan Mailbox server kurarsanız, bu mailbox server üzerindeki veri tabanları için “RpcClientAccessServer” bilgisi o “site” içerisinde kurulan ilk CAS sunucusu olacaktır. Ancak ilerleyen dönemde birden çok CAS kurup Array oluştursanız dahi bu değer otomatik değişmeyeceği için CAS Array den önce kurulan mailbox sunucularındaki veri tabanları için “RpcClientAccessServer” değerini CAS Array ismi ile değiştirmeniz gerekmektedir.

Peki ilk olarak bir CAS Array yapalım, bunun için aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

New-ClientAccessArray –Name “A Friendly Cas Array Name” –Fqdn “mapi.contoso.local” -Site “Your Active Directory Site Name for this Array”

Örnek

New-ClientAccessArray –Name “Merkez Array” –FQDN “outlook.cozumpark.com” –Site “Merkez”

Buradaki Merkez ismi AD site ismidir ve Array yapıları site bazlı tanımlanır.

Ardından mailbox veri tabanları için bu array bilgisini girmemiz gerekiyor ( eğer öncesinde kurulan mailbox server var ise, yoksa zaten kurulduğunda otomatik olarak yukarıdaki bilgileri alacaktır )

Set-MailboxDatabase “Database Name” -RpcClientAccessServer “Your Friendly Cas Array Name”
Örnek

Set-MailboxDatabase “Genel Mudurluk” -RpcClientAccessServer “Merkez Array”