Exchange Server 2007 CCR Uygulaması Bolum 2

Bir önceki makalemizde Exchange Server 2007 üzerinde Cluster Continuous Replication (CCR) ile ilgili Cluster işlemlerimizi gerçekleştirmiştik. Sadece Exchange Server 2007 ile ilgili işlemlerimizi yapmamıştık. İşte bu makalemizde oluşturduğumuz cluster yapısı üzerinde Exchange Server 2007 işlemlerimizi gerçekleştireceğiz.

Kısacası bu makalemizde oluşturmuş olduğumuz cluster üzerindeki Active Node ve Passive Node üzerine Exchange Server 2007 Mailbox rollerinin kurulumlarını gerçekleştireceğiz.

Bu işlemleri yapabilmemiz için öncelikle organizasyonumuzun Exchange Server için hazırlanması gerekir.

Exchange Server 2007 için hazırlayabilmemiz için aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırmamız gerekir.

Setup /prepareSchema

Setup /prepareAD

Setup /prepareDomain

Şimdi komutlarımızı tek tek çalıştıralım ve sonuçlarını görelim.

image001

Şekilde de görüldüğü gibi listemizin ilk sırasındaki setup /prepareSchema komutumuzu çalıştırdık ve başarılı bir şekilde Schema’yı Exchange Server için hazırladık.

NOT: Alınan uyarı mesajı .NET Framework 2.0 ile ilgilidir ve ben .NET Framework 2.0 Service Pack’siz olanı kurduğum için ve Exchange Server 2007 SP1 en az .NET Framework 2.0 Service Pack 1 istemektedir. İsterseniz. NET 2.0 SP1 kurun isterseniz KB942027 konulu makaleyi inceleyip ordaki güncelleştirmeyi kurabilirsiniz.

image002

Listemizdeki ikinci komutumuz ise setup /prepareAD /OrganizationName:Cozumpark’tır. Ben burada organizasyon adını da tanımladım. Böylece Exchange Server 2007 kurulumu sırasında bana sorulacak olan organizasyon adını burada tanımlamış oldum. Bir nevi Exchange Server 2007 kurulumumu bir adım kısalttım. Görüldüğü gibi komutumuz başarılı bir şekilde görevini yerine getirdi.

image003

Evet, listemizdeki üçüncü ve hazırlıkla ilgili son komutumuz da görüldüğü gibi setup /preparedomain komutudur. Ve yine görüldüğü gibi o komutumuz da görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir.

Evet, organizasyonumuzun Exchange Server 2007 için hazırlanmıştır ve artık Exchange Server 2007 kurulumuna hazırdır.

NOT: Exchange Server kurulumu için gerekenler tabiki sadece bunlar değildir. Ancak ben daha önceden işletim sistemimi kurdum en SP1’li ki ben Windows Server 2003 SP2’yi de kurdum güncel olması açısıdan. Ayrıca .NET Framework 2.0 Service Pack 1 de kuruldu. IIS ile ilgili kurulumlar da yapıldı. PowerShell kurulumu da daha önceden gerçekleştirildi.

Artık Exchange Server 2007 kurulumuna başlayabiliriz. Biz Cluster yapısında çalıştıracağımız için servisimizi daha önce de bahsettiğimiz gibi en az 3 sunucu ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunlardan birincisi DC, Hub Transport Server,Client Access Server ve File Share Witness (FSW) görevi görecektir. Diğer iki sunucumuz ise Exchange Server 2007 Mailbox rollerini üzerlerinde barındıracaklar. Birisi Active Mailbox diğeri ise Passive Mailbox görevi görecek. Herhangi birisi zarar görürse görev değişikliği yapacaklar ki amacımız da zaten Exchange Server 2007 servisinin sürekliliğini sağlamaktır.

Biliyoruz ki Exchange Server 2007 rol tabanlı kuruluma olanak sağlıyor. Exchange Server 2007 üzerinde 5 adet rolümüz vardır.

Hub Transport Server

Mailbox Server

Client Access Server

Edge Transport Server

Unified Messaging

Biz Unified ve Edge Transport Server rolleri hariç diğer rollerimizi kullanacağız.

image004

Rollerimizi komut satırından yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi setup /r:ht,ca şeklinde komut satırından kurabiliriz. İsterseniz GUI (görsel kurulum) ile de kurulabilirsiniz.

Komutumuzu kısaca incelersek eğer ;

R parametresi: Role

HT : Hub Transport

CA: Client Access için birer kısaltmadır.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için aşağıdaki makaleyi incelemelerini tavsiye ederim.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997281.aspx

Bir üstteki şekilde de görüldüğü gibi bizim ihtiyacımız olan rollerimiz başarılı bir şekilde kuruldu. Aslında cluster için bir zorunluluk değildir bu roller. Cluster yapısının testi için gerekli olduğu için ekliyoruz. Tabi doğal olarak da bu rolleri Exchange Server mimarimizde kullanacağız. Ancak bizim konumuz cluster olduğu için cluster yapısının çalışması için şart değildirler.

Evet şimdi sıra geldi storage (depolama) ile ilgili ayarlarımızı yapmaya ve FSW ile ilgili işlemlerimizi yapmaya.

image005

Bunun için öncelikle yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi MNS_FSW_DIR_E2K7CCR isminde bir klasör oluşturuyoruz ardından paylaşım işlemini ve Cluster Servisini çalıştıracak olan hesaba Full izin veriyoruz. Klasör ismi illa da yukarıdaki gibi olmak zorunda değildir. İstediğiniz gibi bir isim verebilirisiniz. Daha sonra ismin nerede nasıl kullanıldığına bakacağız.

image006

Evet yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi depolama işlemleri ile ilgili çalıştırmamız gereken komutlar vardır. Bunlar;

Cluster clustername res “Majority Node Set” /priv MNSFileShare=\\FSWsunucuadi\oluşturulan klasör

Şimdi ben kendi yapımdaki dizilimine bir bakayım.

Birinci komutumuz;

Cluster E2K7CCR res “Majority Node Set” /priv MNSFileShare=MNS_FSW_DIR_E2K7CCR

İkinci komutumuz;

Cluster E2K7CCR  group “Cluster Group” /move

Üçüncü komutumuz;

Cluster E2K7CCR res “Majority Node Set” /priv

Evet, komutlarımızı çalıştırdık ve üçüncü komutumuzun çıktısı da bize FSW yapımızın başarılı bir şekilde oluşturulduğunu göstermektedir.

Artık Active Node üzerinde Exchange Server kurulumunu başlatabiliriz. Bunun için Exchange Server ürün DVD’si içinden setup.exe’yi çalıştırmamız yeterli olacaktır.

image007

Bilgilendirme bölümünü görüyoruz ve Next ile devam ediyoruz.

image008

Lisans sözleşmesinin kabul edilmesi ile devam ediyoruz. Devamında karşımıza Error Reporting bölümü çıkacak eğer isterseniz buna Yes diyebilirsiniz yâda No ile devam edebilirsiniz.

image009

Kurulum seçeneklerimiz. Biz özel yani rol tabanlı bir kurulum yapmaktayız ve Custom Exchange Server installation seçerek devam ediyoruz.

Ve biz şuan cluster yapımızdaki Active Node kurulumunu yapmaktayız. Dolayısı ile Active Mailbox rolü bu sunucu üzerinde olacaktır.

image010

Şekilde de görüldüğü gibi sadece Active Clustered Mailbox Role seçiyoruz ve devam ediyoruz.

image011

Bu kısımda ise Select cluster type kısmından Cluster Continuous Replication seçiyoruz ve Clustered Mailbox Server Name kısmından Exchange Management Console üzerinde göreceğimiz sunucumuza bir isim veriyoruz.

Hemen alt tarafta ise Mailbox veritabanlarının tutulacağı yeri tanımlıyoruz.

Cluster Continuous Replication Mailbox veritabanının ve Log dosyalarının ayrı disklerde tutulmasını önerir. Bende bu öneriye uyarak sunucularıma üçer tane disk taktım ve bunları Exchange Server servisinin kullanımına sundum. Birinci disk sistem dosyalarının kurulacağı yer, ikinci disk Mailbox verilerinin tutulacağı disk ve üçüncü diskim de Log dosyalarını tutacağı diskimizdir. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Mailbox veritabanının tutulacağı bölümü D:\Mailbox klasörü olarak tanımladım.

image012

Bir sonraki aşamada oluşturmuş olduğumuz Custered Mailbox Server için bir IP ataması yapıyoruz. Şekilde görüldüğü gibi CCR2007 bir sunucudur ve başarılı bir iletişim için IP adresine ihtiyacı vardır. Buradaki IP adresi yine kullanılan network üzerinden olmalıdır ve boşta bir IP olmalıdır.

Bir sonraki aşamada Client ayarları gelmektedir. Bu kısımda da Outlook 2003 ve öncesi yapıların olup olmadığı sorulmaktadır. Eğer burada No dersek Public Folder ile ilgili veritabanı oluşturulmayacaktır. Yes dersek Public Folder veritabanı da oluşturulacaktır. Ben No ile devam ediyorum.

image013

Exchange Server 2007 Mailbox Server Role kurulumu ile ilgili ön gereksinimler kontrol edildi ve herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Eğer bir sorun olursa yada eksik bir konfigürasyon olursa bu kısımda onun bilgisini de görebiliyoruz ve verilen linkler sayesinde hızlı ve nokta atışı bilgiler ile halledebiliyoruz. Herhangi bir eksiğimiz olmadığına göre Install ile kurulumu başlatabiliriz.

image014

Active Mailbox rolüne sahip olan sunucumuz üzerindeki Exchange Server kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlandı.

Şimdi sıra geldi ikinci yani Passive Mailbox rolünü üstlenecek sunucumuza Exchange Server rollerini kurmaya. Bunun için yine Setup.exe’yi çalıştırıyoruz. Kurulum adımları hemen hemen aynı olduğu için ben bazı kısımları almayacağım ve direk en önemli noktaya geleceğim.

image015

Kurulum aşamalarında yukarıdaki kısıma gelene kadar bir önceki kurulumdan farklı bir işlem yok. Sırası ile Setup.exe’nin çalıştırılması, bilgilendirme bölümü, lisans sözleşmesinin kabulü, error reporting kısmı ve yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Installation Type kısmına geliyoruz. Yine Custom Exchange Server Installation seçiyoruz ve devam ediyoruz.

image016

Passive Clustered Mailbox Role seçiyoruz ve devam ediyoruz.

image017

Gerekli kontroller yapıldı. Install diyerek kurulumu başlatıyoruz.

image018

Evet, Passive Mailbox Role de başarılı bir şekilde kuruldu ve artık kullanıma hazırdır.

Şimdi isterseniz kısaca Cluster yapımıza Cluster Administrator konsolundan bir göz atalım.

image019

Görüldüğü gibi Cluster yapımız başarılı bir şekilde görevini icra etmektedir. Resources kısmına baktığımızda birinci sunucumuzun bunları şuan için üzerinde tuttuğunu görebiliyoruz. Ve cluster ile ilgili diğer bilgileri de görebiliyoruz.

image020

Exchange Management Console üzerinden kontrol ettiğimizde ise karşımıza yukarıdaki tablo gelmektedir. Görüldüğü gibi sunucumuzun adı CCR2007 ve özelliklerine gittiğimizde Clustered Mailbox Server sekmesine geçersek detayları görebiliriz.

Evet, Exchange Server 2007 üzerinde CCR uygulamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şuan servislerimiz çalışmaktadır. Eğer sunucularımızdan herhangi birisinin üzerindeki servislerde bir durma yâda sorun meydana gelirse diğer sunucu otomatik olarak devreye girecek ve mesajlaşma sisteminin sürekliliğini sağlayacaktır.

Bir sonraki makalemizde CCR uygulaması ile ilgili test işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Active Mailbox Role sahip olan sunucumuzu kapatarak, ethernet kartını devre dışarı bırakarak veya Exchange Server servisleri ile oynayarak CCR uygulamamızı test edeceğiz.

Kaynaklar:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124521.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783705.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997281.aspx

Mümin ÇİÇEK