Exchange Server 2003 Üzerinde Public Folder Bölüm -2

Exchange Server 2003 Üzerinde Public Folder Bölüm -2

Makalemin ilk bölümünde , Public Folder lar için tanımlanmış depolama birimini incelemiştim . Şimdi ise Exchange üzerinde Public Folder tanımlamalarını anlatacağım .

Kavram karmaşası yaşamamak adına , önceden bir takım açıklamaları yapmak istiyorum . Şu ana kadar , “Public Folder Storage” birimlerini gördük , şimdi ise Public Folder ları ve Public Folder Tree dediğimiz hiyerarşik yapısını göreceğiz .

Folders klasörünün altında temel bir dallanma mevcuttur . Hemen altında tek bir adet “Public Folders” bulunmaktadır . Ancak bunun içerisine yine dallanacak şekilde pek çok Pyblic Folder alt birimleri açabiliriz. Bunun dışında yeni bir Public Folder Tree si oluşturmak içinse “Folders” klasörüne sağ tıklayarak “New Public Folder Tree” diyebiliriz.

clip_image001

clip_image002

Yeni açacağımız Public Folder Tree si için bir isim veriyoruz . Hemen bu ekranda bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum . Standart olarak gelen Public Folder Tree sinin özelliklerine bakınca yeni açtığımız ile bir fark olduğunu gözlemleyeceksiniz .

clip_image003

Yeni açtığımız Public Folder Tree “General Purpose” yani genel kullanım amaçlı iken , standart gelen Public Folder Tree “MAPI clients” yani mapi istemcileri içindir ( IMAP te bağlantı yapılabilir ) . Bunu daha detaylı açıklaması ise ; kullanıcılarınızın yeni açtığınız Public Folder Tree altındaki Public Folder ları Outlook ile göremeyecekleridir .

clip_image004

İstemci bir makine ile Exchange server a bağlanıyorum . Public Folder ların görünmesini sağlıyorum .

clip_image005

Görüntülendikten sonra ise kontrol ediyorum , ancak sizlerinde gördüğü gibi yeni açılan public folder tree altındaki herhangi bir public foler görünmemektedir . Zaten bunu Exchange Server bize belirtmişti . Standart olan Tree den sonra açılacak her Tree genel kullanımı kapsar ve bunun istemci tarafından gösterilmesi için IIS üzerinden virtual directory yardımı ile publish yapılabilir . Bu konuya başka bir Exchange makalesinde değineceğim .

Yeni Tree yide açtıktan sonra son durum aşağıdaki gibidir .

clip_image006

Yeni açtığımız bu tree şu anda bir depolama birimine bağlı değildir . Bunun için öncelikle bir depolama birimi açmamız gerekmektedir .

clip_image007

Yeni Public Folder Tree için bir depolama birimi açalım . ( unutmayın , elinizde Exchange Standart var ise yeni bir Tree ve yeni bir depolama birimi açma şansınız yoktur . Çünkü standart versiyonda depolama birimi için sınır 2 dir . Bu da varsayılan dolu olarak gelir .)

clip_image008

İsim olarak anlamlı ve ikinci tree yi anımsatacak bir isim veriyorum ve “Browse” butonu yardımı ile bu depolama biriminin hangi tree ile ilişkili olduğunu belirtiyorum .

clip_image009

En son olarak yeni oluşturduğum depolama birimini mount ediyorum.

clip_image010

Daha sonra bu tree altında yeni Public Folder lar açıyoruz.

clip_image011

Public Folder a bir isim veriyorum .

clip_image012

Hangi depolama birimi ile replike çalışacağını belirtebiliyoruz. Bu işlemlerin aynısını standart açılmış olan Public Folder içinde yapabiliriz.

clip_image013

Bu işlemlerin ardından Server üzerinde yapacaklarız tamamlanmaktadır . Artık istemci tarafına geçebiliriz.

Bir istemci yetkisi olduğu bir ortak klasöre , klasörün karakterine göre öğe gönderebilir . Ortak klasörlerin karakterleri açılırken belirlenir . Outlook kullanıcısının yetkisi var ise eğer Outlook üzerinden de Exchange için ortak klasör tanımlayabilir.

clip_image014

Administrator kullanıcısının yetkisi olduğu için istediği gibi ortak klasör oluşturabilmektedir.

clip_image015

Oluşturacağı ortak klasörün ise karakterini belirliyoruz. Sistem yöneticisi olarak ben , kullanıcılardan gelen bir isteğe cevap veriyorum . Şirket personeli dışında çalıştığımız pek çok kurum ve kuruluşa ait olan iletişim bilgilerini bir klasörde toplamak ve bunların herkes tarafından erişilmesini sağlamak amacı ile açtığım ortak klasörün karakterini “Contact Items” olarak belirledim.

clip_image016

Diğer ortak klasörler , mail bazlı olduğu için şekil olarakta bu yeni açtığım klasör hemen kendini göstermektedir . Bunun içerisine ise herkesin görmesi gereken kontak ları açacağım .

clip_image017

clip_image018

clip_image019

Bu işlemlerin arından artık orta klasörümün içerisinde bir kontak eklenmiş oldu . Şimdi ise OWA ara yüzünden bu kontağın görünüp görünmediğini kontrol edelim.

clip_image020

OWA ya bağlanıyorum , ve “ortak klasörler” ‘ e tıklıyorum .

clip_image021

Burada açılmış olan kontak bilgisini rahatlık ile görüntüleyebiliyorum .

Bir sonraki bölümde ise Mail hesabı olan bir public folder ile yönlendirme uygulaması yapacağım .