Biztalk Server ve Genel Özellikleri

 

Gelişen ve değişen teknoloji ile beraber firmaların kullandıkları programlar, veritabanları ve diğer hizmetlerde çeşitlilik göstermiştir. Bu çeşitlilik içerisinde, beraber çalışan firmalar veya bu farklılığı kendi organizasyonunda taşıyan firmalarda, entegrasyon ve çok çeşitlilik problemi baş göstermiştir, bu noktada Biztalk Server farklı platformları tek çatı altında toplayan bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu makalemizde Microsoft’un B2B (Business to Business) Ürün gamının içerisinde yer alan entegrasyon çözümlerinden Biztalk Server ürününü genel hatlarıyla inceleyeceğiz,
makale serimizin devamında ise sürümler, farklılıkları, kurulumları ve detaylı incelemeleri ile  devam edeceğiz.

Bu makalede aşağıdaki bilgileri bulacaksınız:

Biztalk Server nedir ?


Çalışma mantığı nasıldır ?


Neden Biztalk Server ?


Hangi sistemlerle Entegre çalışabilir ?


Getirileri Nelerdir ?

 

Biztalk Server nedir ?

 

Farklı platformların arasındaki tercümandır diyerek özetleyebiliriz, aşağıdaki resimde göreceğimiz üzere, müşteriler, taşımacılar, devlet ve gümrük kanalları, bankalar gibi bir çok farklı kuruluş birbirleri ile sürekli bir iletişim içerisindedir.

Fakat her bir kurum farklı uygulama, veritabanı veya protokol kullanabilir, Biztalk bu noktada devreye girerek farklı dillerin birbiriyle konuşmasını ve iletişimini sağlamaktadır.

 

clip_image001
                                        

Çalışma mantığı nasıldır ?

Biztalk Server, kendisine gelen veriyi adaptörler yardımı ile sisteme alır ( Örnek: ftp ile gelen bir veri için ftp adatörü gibi)
Gelen Mesaj kanalında veri ilgili veritabanina yazılır Eğer gerekliyse dönüşüme uğrar Bu işlemin ardından eğer orkestrasyon kuralları yazılmış ise işlem sürecine dahil olur ( Orkestrasyon detaylı bir şekilde işleyeceğimiz konulardan birisidir,) İçerik gerekli formata çevrilip ilgili hedefe yönlendirilir. 

clip_image002

 

Neden Biztalk Server ?

Günümüz teknolojisinde, gerek kendi içerisinde, gerekse farklı organizasyonlarla, farklı platformlarda çalışan firmaların dönüşüm sürecini yönetmesi ve bu süreci, kurallar, iş takip monitörü gibi esnek methodlarla geliştirebilmek için olanak tanıması Biztalk Server ürününün seçim nedenlerinden sadece biri. Diğerlerini kısaca özetlersek


Tutarsızlık problemlerinien aza indirerek iş yükünü azaltır


Kritik işlemler için güvenli bir koruma sağlar


Kurallar ve zamanlanmış iş akışı ile yönetim yükünü en aza indirger


Hata toleransı için yük dengeleme servisleri ile beraber çalışabilir


Partnerler arasındaki iletişim problemlerini ve platform farklılıklarını ortadan kaldırır


Makale serilerimizde ayrıntılarına gireceğimiz, rfid, bam, orchestration gibi 100lerce farklı heyecan verici özellik!!!

 

Hangi sistemlerle Entegre çalışabilir ?

 

clip_image003

 

Getirileri Nelerdir ?

 

Biztalk Server, Orkestrasyon özelliği sayesinde işlediği tüm verilerde sorgu modellerini kullanır ve böylece varsayılan durumlarda istenen kararların alınması sağlanabilir.

 

Örnek: Farklı dosya biçimleriyle çalışan iki firma arasındaki verilerin dönüşümü yapılırken, sisteme girilen herhangi bir verinin eksik olması halinde, bu veriyi tamamlamakla sorumlu olan bir mail grubuna bilgi ve gerekli değişikliği yapmalarını sağlayacak bir form gönderebilirsiniz.

 

clip_image004

 

Share Point Entegrasyonu sayesinde merkezi bir web portalı üzerinden hem içerideki kullanıcıların hem de müşteriler ve iş ortaklarının ulaşabilecekleri bir

ortam sağlayabilir, buportalda Microsoft Office, Sql Server gibi gerekli program ve araçları paylaşabilir ve yetkilendirme yapabilirsiniz.

 

clip_image005

 

 

Son olarak Biztalk Server ve İletişim Sürecine katkısını net bir şekilde özetleyelim, şekilde X şirketinde erp, ecomm, crm gibi uygulamalar çalışmaktadır ve dış partnerlerle iletişim kurarken her bir farklı platform için ayrı bir yönlendirme, manuel dönüşüm işlemleri ve merkezi olmaktan uzak, karmaşık bir yapı vardır.

 

 

clip_image006

 

 

Biztalk Server sayesinde karmaşıklığın ve fazladan yönetimsel efor kullanma gereksiniminin önüne geçerek daha merkezi ve kontrollü bir yapıda çalışma şansına sahip olabilir.

 

clip_image007

 

 

Örneğimizi biraz daha açacak olursak, örnek senaryolarla ayrıntılara girebiliriz:

 

Şekilde perakendecilere bağlı olan bir mağaza x ürününü talep ediyor ve bilgi perakendeciye ulaşıyor,  Bu süreçle beraber, orkestrasyon devreye girerek önceden tanımlanmış kurallara istinaden ERP sisteminde stok güncelleştirmesi yapıyor.

 

Ardından bu ürünün depoda olup olmadığını kontrol edip gerekli değişiklikleri veri ambarına işliyor ve tedarikçiye otomatik talimatla siparişi veriyor, ürün depoya ulaştığında perakendeciye bilgi veriliyor ve ürünü temin ettikten sonra mağazaya gönderiyor.

 

Bu sürecin otomatik olmasının yanı sıra istenen birimlere veya kritik karar mercilerine de bilgi veya ilgili formlar göndererek yönetim yükünü de hafifleştirmiş oluyoruz.

 

clip_image008

 

Özetle, Biztalk Server uygulama, protokol ve veritabanlarının farklı olmasına bakmaksızın aralarındaki iletişim ve dönüşümü sağlarken iş kuralları sayesinde özelleştirme ve yönetim kolaylığı sağlıyor.

 

Bir sonraki Biztalk Server makalemizde görüşmek üzere.

 

Serkan UZUNER