Allow Automatic Forwarding to External Domain

Exchange Server için çok temel bir özellik olmasına rağmen malum bu konuda hala gelen sorular olunca bende yardımcı olmak adına kısa kısa paylaşımlar yapmaya devam ediyorum.

Exchange Server gibi dış Dünya ile yakın ilişkileri olan ürünlerin her zaman şirket içi, şirket dışı ayrımı bulunmaktadır. Basit olarak bir mail grubu dışarıdan mail almamak üzerine ayarlanabilir ki bu da güvenlik anlamında çok temel bir özelliktir. Benzer şekilde Otomatik mesajların şirket dışına gitmeside bazen güvenlik açıklarına neden olabilir. Örneğin size mail atan birisinin izinde olduğunuzu öğrenmesi veya başka bilgileri içeren otomatik mesajları görmesi sorun olabilir. Bu nedenle eğer bu otomatik mesajların organizasyon seviyesinde şirket dışına gönderilmesi veya gönderilmemesi için basit bir PS komutu kullanabiliriz.

Öncelikle mevcut durumu kontrol etmek için aşağıdaki komut kullanıyoruz.

Get-RemoteDomain

Burada Out of Office mesajlarının şirket dışındaki alıcılara da gönderileceğini görüyoruz. Ayrıca email fordard kontrolü için ise aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

Get-RemoteDomain Default | fl AutoForwardEnabled

Açmak için kullanacağımız komut aşağıdaki gibidir;

Set-RemoteDomain –AutoForwardEnabled $true

Eğer OOF sizde None ise yani dış dünyaya kapalı ise açmak için komut;

Set-RemoteDomain Default -AllowedOOFType External

Eğer kapatmak istiyorsanız

Set-RemoteDomain Default -AllowedOOFType None

Unutmayın bu standart bir organizasyon içindir. Eğer Remote domain için sık çalıştığınız şirketleri tanımladıysanız bunlar için değişiklik yapabilirsiniz. Diyelim siz ITSTACK şirketinde çalışıyorsunuz ama COZUMPARK şirketi ile çok yakın çalışıyorsunuz, bu durumda bu tür özellikleri herkese açmak veya kapatmak yerine yeni bir remote domain ekleyip bu komutlar “Default” yerine o remote domain için çalıştırabilirsiniz.