Windows Server 2008 System State Yedeğini Alırken Volume Shadow Copy Hatası Alınması

Eğer windows server 2008 sistemlerinde system state yedeği alırken event id 513 hatası alıyorsanız aşağıdaki komutlar size yardımcı olacaktır;

 

ilk olarak aşağıdaki dizin için hemen alt bölümdeki kullanıcılara göre yetki verilmesi gerekmektedir.

%systemdrive%\Windows – bu dizin için aşağıdaki kullanıcılara gerekli izinleri vermeliyiz

# The local Administrators group has Full Control permissions applied to This folder and files.
# The Everyone group has List folder/read data, Read attributes, Read extended attributes, and Read permissions applied to This folder and files.
# The local SYSTEM account has Full Control permissions applied to This folder and files.
ardından aşağıdaki komutları komut satırında çalıştırın

Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant “NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)”
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant “NT Service\trustedinstaller:(F)”
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant BUILTIN\Users: (RX)

Bundan sonra system state yedeği almaya başlayabileceksiniz.