Windows Güvenilirlik ve Performans İzleyicisi

Windows Güvenilirlik ve Performans İzleyicisi, sistem performansını çözümlemek için araçlar sağlayan bir Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenidir. Tek bir konsoldan, uygulama ve donanım performansını gerçek zamanlı izleyebilir, günlüklere hangi verileri toplayacağınızı özelleştirebilir, uyarılar ve otomatik eylemler için eşikler tanımlayabilir, raporlar oluşturabilir ve geçmiş performans verilerini çeşitli şekillerde görüntüleyebilirsiniz.

Performans Günlükleri ve Uyarılar (PLA), Sunucu Performansı Danışmanı (SPA) ve Sistem İzleyicisi dahil olmak üzere önceki tek başına araçların işlevlerini Windows Güvenilirlik ve Performans İzleyicisi birleştirir. Veri Toplayıcı Gruplarının ve Olay İzleme Oturumlarının özelleştirilmesi için grafiksel arabirim sağlar.

Windows Güvenilirlik ve Performans İzleyicisi, üç izleme aracından oluşur: Kaynak Görünümü, Performans İzleyicisi ve Güvenilirlik İzleyicisi. Veri toplama ve günlüğe kaydetme Veri Toplayıcı Grupları kullanılarak gerçekleştirilir.

Güvenilirlik ve Performans İzleyicisini çalıştırmak için Windows + R kısayol tuşunu kullanarak Çalıştır’ ı başlatın..

Komut satırına “perfmon /report” yazın ve onaylayın, Güvenilirlik ve Performans İzleyicisini başlamasından 60 saniye sonra sizteminiz hakkında ki bilgilerin ekranınıza geldiğini göreceksiniz.