Windows 10 ve Windows 11 Üzerine RSAT Yükleme

Öncelikle aşağıdaki PS ile mevcut durumu kontrol edin;

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Select-Object -Property Name, State

Bu sayede yüklü olan bileşenleri görebilirsiniz. Ardından yüklemek istediğiniz yönetim konsolu ismini kopyalayıp aşağıdaki gibi ikinci bir komut ile yükleyebilirsiniz

Add-WindowsCapability _online -Name “Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0”

Kolaylıklar Dilerim.