VPN Port Number

PPTP = TCP/UDP 1723 + IP Protocol 47 (GRE)  – GRE yi modemin desteklemesi gerekmektedir

L2TP = TCP/UDP 1701 + IP Protocol 50 + UDP 500 ( for Internet Key Exchange (IKE)