Virtual Machine Manager – Online P2V Conversion Adimlari

Bir önceki makalemizde online ve offline olarak fizikselden sanala dönüştürme (p2v) işleminin ayrıntılarını yani background’unu incelemiştik. Bu makalemizde ise Online P2V işlemini nasıl gerçekleştirebileceğimizi uygulamalı olarak göreceğiz.

Önceki makalemizde Online p2v için gerekli kriterleri ve organizasyon içerisinde bir VMM Server bulunması gerektiği bilgisini vermiştim. Eğer okumadıysanız başlamadan önce ilk bölüme göz atmanızı öneririm.

Online p2v yapacağımız örnek senaryomuzda fiziksel olarak çalışan bir IIS yani web server bulunuyor. Bununla birlikte yapımızda Virtual Machine Manager 2008 mevcut ve Hyper-V host’ları VMM tarafından yönetiyor. Ayrıca tüm birimler aynı domain altında çalışıyor. Aşağıdaki diagram kabaca bu yapıyı temsil ediyor.

Web Server üzerinde test amaçlı bir web sitesi hizmet veriyor. Source olarak adlandırdığımız ve şu an fiziksel bir sunucu üzerinde çalışan sistemden bir ekran görüntüsü

Online p2v işlemine başlayalım. Öncelikle VMM Admin konsolu açıyoruz

Actions bölümünde Convert physical server komutunu tıklıyoruz.

Karşımıza p2v wizard geliyor ve gerekli bilgileri girerek devam ediyoruz.

İlk ekranda p2v yapacağımız fiziksel sistemi (source) browse butonu ile ekliyoruz. Bu bölümde IP adresi de verebilirsiniz ancak zaten sistemlerimiz aynı domain altında çalıştığı için browse ile eklemek çok daha kolay olacaktır.

Ayrıca fiziksel sistem (source) üzerinde tam yetkili bir account credentials giriyoruz. VMM Agent yüklenmesi ve bir takım işlemler için bu credentials kullanılacak. Ben administrator account’u kullanıyorum.

Bir sonraki pencerede p2v yapıldıktan sonra sanal olarak çalışacak VM için bir isim giriyoruz. VM Virtual Machine Manager konsolunda bu isim ile görünecek.

Ayrıca yaratılacak VM için bir owner atayabiliyoruz. Owner olan kullanıcı Hyper-V Manager, VMM Admin Console ya da Self Service Portal gibi ara yüzlerde VM’i yönetme hakkına sahiptir olur.

Bir sonraki pencerede Scan System butonu ile fiziksel sistem (source) üzerine VMM Agent yüklenmesi ve source’un ön sistem bilgilerinin alınması işlemleri gerçekleşir.

Bu aşamada Scan System butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki hatayı alabilirsiniz.

Bunun nedeni fiziksel sistem (source) üzerinde Windows Firewall’un açık ve gerekli tanımın yapılmamış olmasıdır.

Otomatik olarak gerçekleşen VMM Agent install işleminin tamamlanması için http ve WMI trafiğinin izinli olması gerekiyor. Bu noktada ya GPO ile bu tanımları topluca yaparsınız, yada p2v yapacağınız sunucu sayısı az ise manuel olarak tanımlarsınız.

Windows Server 2003 ve ya XP tabanlı source’lar için özel bir durum var. Windows Firewall üzerinden http trafiğine manuel olarak izin verebilirsiniz ancak WMI için bunu yapamazsınız. WMI trafiğine izin vermek için aşağıdaki GPO’u kullanmalısınız (ve ya local policy).

Eğer fiziksel sistem (source) Windows Server 2008 ve ya Vista tabanlı ise WMI trafiğini manuel olarak exceptions bölümüne ekleyebilirsiniz. Ayrıca yine GPO ile topluca tanımlama şansınız var.

WMI trafiği için izin verdikten sonra tekrar Scan System butonuna tıklıyoruz. Agent install işlemi gerçekleşiyor ve source sistem bilgisi geliyor.

Bu aşamadan sonra source sistem üzerinde task manager’ı kontrol ederseniz vmmP2VAgent.exe isminde bir uygulamanın çalıştığını görebilirsiniz. Az önceki işlemde install edilen ve VMM Agent olarak adlandırdığımız uygulama bu.

Next diyerek bir sonraki pencereye geçiyoruz. Volume Configuration ekranı önemli bir bölüm.

Pencerenin altındaki Conversion Options’a tıklayarak genişletiyoruz ve iki farklı p2v seçeneğini görüyoruz, Offline ve Online. Yani p2v işleminin online ya da offline durumunu bu bölümde belirliyoruz.

Ayrıca seçeneklerin altındaki “Turn off source computer conversion” check box’ı ile conversion işleminden hemen sonra fiziksel sistemin kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Örneğin sanal sistemin hemen hizmet vermesini planlıyor olabiliriz. Bu durumda fiziksel sistemi conversion işleminden hemen sonra networkten kaldırmamız gerekir. İşte bu seçenek ile fiziksel sistemi conversion işleminin sonunda otomatik olarak turn off yapabiliyoruz.

Bu pencerenin üst bölümünde ise source sistem üzerindeki Volume’lar listeleniyor. Burada istediğimiz Volume’ı seçip p2v sürecinde dönüştürülmesini sağlayabiliriz. Oluşacak VHD’nin tipini de VHD Type bölümünden ayarlayabiliyoruz (Dynamic ve ya Fixed). Bu tipler ile ilgili bir önceki ve daha önceki makalelerimizde ayrıntılı bilgiler vermiştik.

C: bölümü system olduğu için convert edilmesi şart, bu nedenle müdahale edemiyoruz. Diğer volume’ları isteğe bağlı olarak convert etmeyebiliriz.

Biz online p2v uyguladığımız için Conversion Options bölümünde Online Conversion ve convert edilecek volume olarak ta sadece C’yi seçiyorum. VHD Type ise Dynamic.

Next ile devam ediyoruz. Aşağıdaki VM Configuration penceresinde oluşacak sanal makine için sanal işlemci adedini ve sahip olacağı memory miktarını belirliyoruz. Örneğin bizim VM 1 CPU ve 1024MB ram ile yaratılacak. Tabi bu değerleri daha sonra da istediğimiz gibi düzenleme şansımız var.

Aşağıdaki Select Host penceresinde p2v sonucunda oluşacak VM’in hangi Host üzerinde konumlanacağını belirliyoruz. Makalenin başındaki diagramdan hatırlarsanız bu host’lar Hyper-V sunuculardı.

Bir başka ayrıntı ise host isimlerinin sol tarafındaki rating bilgileri (yıldızlar). Rating değeri fazla olan host, oluşacak VM için en uygun olan host’tur. Bu öneriye göre konumlandırmanızı yapabilirsiniz.

Ben öneriye uyarak HVServer.bemar.corp host’u üzerine gönderiyorum.

Host’u seçerek Next demeniz yeterli.

Aşağıdaki Select Path penceresinde oluşacak VM’in ve VHD’lerin, bir önceki pencerede seçtiğimiz host üzerinde hangi path altında duracağını belirliyoruz.

Browse butonuna tıkladığımızda seçtiğimiz host’un disk ve dizin yapısı karşımıza gelir.

Select Networks penceresinde ise tek bir NIC olduğunu görüyorsunuz. Çünkü source sistem üzerinde tek bir fiziksel NIC vardı. Eğer source üzerinde birden fazla NIC olsaydı, tümünü burada görüyor olacaktık. Bu bilgi VMM Agent tarafından gönderildi ve bu doğrultuda karşımıza tek bir NIC geldi. Sanal makine üzerine eklenecek bu NIC’i, sanal makineyi konumlandıracağımız host üzerindeki Virtal Network’lerden birine dahil edebiliriz. Buradaki Virtual Network listesi host sistem üzerinden geliyor.

Bu atamayı şimdi yapabileceğimiz gibi Not connected diyerek daha sonra da yapabiliriz.

Aşağıdaki pencerede fiziksel server (yani host) kapandıktan ve ya açıldıktan sonra VM’in alacağı aksiyonu belirleyebiliyoruz. Bu aksiyonlardan daha önceki makalelerimizde ayrıntılı olarak bahsetmiştik.

Aşağıdaki pencerede ise p2v işlemi başlamadan önce son bir kontrol yapılıyor ve bir terslik varsa bilgi veriliyor.

Nex diyerek son adıma geliyoruz. Summary bölümündeki bilgileri kontrol ettikten sonra Create diyerek Online p2v işlemini başlatabiliriz.

Create diyerek başlattığımız Offline p2v sürecini yine Virtual Machine Manager Admin konsolunda Jobs bölümünden izleyebilirsiniz. Ben çok izlediğim için gidip kendime bir kahve almayı tercih ediyorum :)

Ayrıca fiziksel sistem (source) tüm süreç boyunca network üzerinde erişilebilir ve hizmet verebilir durumdadır.

P2v tamamlandıktan sonra %100 Completed bilgisini görüyoruz ve artık elimizde source ile bire bir aynı olan sanal bir sistem var.

VMM Admin konsolunda oluşan VM’i görebiliyorsunuz ve stop durumda.

Start ediyorum ve içerisinde aynı IIS’in çalıştığını görüyoruz. Ayrıca p2v wizard üzerinde NIC’i ugun Virtual Network’e bağladığım için şu an network üzerinden de erişilebilir durumda. Tabi VM’i start etmeden önce source yani fiziksel makineyi kapatmanız ve ya network ile iletişimini kesmeniz gerekir. Aksi durumda network üzerinde çakışma olacaktır.

Böylece Online p2v işleminin sonuna gelmiş oluyoruz.

VM’i kontrol ettikten ve sağlıklı çalıştığından emin olduktan sonra fiziksel sistem (source) ile ilişkinizi tamamen kesebilirsiniz J

Bir sonraki makalemizde Offline p2v işlemini uygulamalı olarak göreceğiz.