The shadow copies of volume were deleted because the shadow copy storage could not grow in time.  Consider reducing the IO load on the system or choose a shadow copy storage volume that is not being shadow copied.

Bu hata, genellikle şu nedenlerden birini gösterir:

Bellek yetersizliği: Volume Shadow Copy işlemi için yeterli bellek yoksa, oluşturulan gölgeli kopyalar saklanamaz ve bu hata mesajı görüntülenir.


Disk alanı yetersizliği: Eğer disk alanı yetersizse ve gölgeli kopyaları saklamak için yeterli alan yoksa, oluşturulan gölgeli kopyalar saklanamaz ve bu hata mesajı görüntülenir.


Bu hatayı çözmek için, öncelikle sistem belleğinizin yeterli olup olmadığını kontrol edin. Eğer yetersiz ise, sistem belleğini arttırmayı deneyin. Ayrıca, disk alanı yetersizliğini kontrol edin ve eğer gerekiyorsa, boş alan açmak için dosyaları silerek veya disk bölümlerini yeniden yapılandırarak disk alanını arttırmayı deneyin.

Örneğin “D” sürücüsü için yeterli alanınz yok ise “E” sürücüsü ekleyip SC için ilgili alanı kullanmasını sağlayabilirsiniz. Örnek komutlar aşağıdaki gibidir;

vssadmin add shadowstorage /For=D: /On=E: /MaxSize=UNBOUNDED
vssadmin resize shadowstorage /For=D: /On=E: /MaxSize=UNBOUNDED