Strict Replication Consistency (SRC)

Strict Replication Consistency (SRC), tombstoned yani süresi dolmuş ve silinmek üzere işaretlenmiş nesnelerin, replicationda tekrar tekrar çoğaltılmasını engeller. Eğer yeni bir dc kurmuşsanız bunun üzerine BPA çalıştırdığınız zaman size bu konuda bir uyarıda bulunabilir. Bu durumda aşağıdaki yöntem yardımı ile SRC özelliğini açabiliriz.
Bu değere registry’de :
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Strict Replication Consistency

yoluyla erişebilirsiniz. Eğer bu değer mevcut değilse yeni bir “Dword” değeri oluşturun, adına “Strict Replication Consistency” yazın ve 16lı hexadecimal değerine 1 yazın.