Schema Master FSMO Role

Şema Yöneticisi FSMO Rolü

Şema yöneticisi FSMO rolü sahibi, dizin şemasında (yani, dizin adlandırma bağlamında veya LDAP://cn=schema,cn=configuration,dc=<etki alanı>) güncelleştirmeler yapmaktan sorumlu DC’dir. Güncelleştirmeleri dizin şemasında yalnızca bu DC işleyebilir. Şema güncelleştirmesi tamamlandığında, şema yöneticisinden dizindeki tüm diğer DC’lere çoğaltılır. Her dizin için tek bir şema yöneticisi vardır.