SBS 2003 üzerinde POP3 Connector mail alma süresini 1dk yapma

SBS2003 üzerinde regeditte

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\Network\POP3
Connector]

kısmına “ScheduleAccelerator” isminde bir dword değeri tanımlayın ve bu
değeri “15” olarak set edin . Bu şekilde 1dk süre ile alma işlemi gerçekleşecektir.