RDS Connection Broker Scalability

VDI senaryolarında RDS connection broker’ın nasıl performans göstereceğini merak ediyorsunuz aşağıdaki makalede Microsoft tarafından test edilmiş rakamlar bulmak mümkün:

https://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2010/10/15/remote-desktop-connection-broker-scalability-testing-results.aspx