PowerShell İle FSMO Rollerinin Taşınması

Active Directory Domain Controller makineleri üzerinde tuttuğumuz FSMO rollerini farklı amaçlar için yer geldiğinde taşımak zorunda kalabiliriz. Performans nedeni ile veya migration nedeni ile bu rolleri taşımak zorunda kaldığımız zaman MMC konsolu ( Active Directory Users and Computers, Domain and Trust ve Schema yönetim konsolu ) üzerinden bu 5 rolü taşıyabileceğimiz gibi, istersek ntdsutil cmd komut setini de kullanabiliriz.

Ben ise bu makalemde bunlara ek olarak bu taşıma işini powershell ile nasıl yaparız onu anlatacağım.

Kullanacağımız PS aşağıdaki gibidir;

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole

Tabiki pek çok parametresi olan bu komut seti ile basit bir şekilde taşıma işlemini nasıl gerçekleştireceğimizi görelim.

Tam olarak komut seti için parametreler aşağıdaki gibidir;

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole [-Identity] <ADDirectoryServer> [-OperationMasterRole] <ADOperationMasterRole[]> [-AuthType {<Negotiate> | <Basic>}] [-Credential <PSCredential>] [-Force] [-PassThru] [-Server <string>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

Sırası ile bu komut setinin parametrelerini görelim.

Identity

Bu parametre ile rolleri alacak olan sunucuyu tanımlıyoruz. Bu sunucu tanımı yaparken bir den farklı değer kullanabiliyoruz.

Name of the server object (name)

Örneğin DC001

Distinguished Name (DN) of the NTDS Settings object

Örneğin

CN=NTDS Settings,CN=DC001,CN=Servers,CN=NA-CAN-BC,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=contoso

Distinguished Name (DN) of the server object that represents the directory server

Örneğin

CN=DC001,CN=Servers,CN=NA-CAN-QBC,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=contoso,DC=com

GUID (objectGUID) of server object under the configuration partition

Örneğin

599c3d2e-f72d-4d20-8a88-030d99495f20
GUID (objectGUID) of NTDS settings object under the configuration partition

Örneğin

768c44de-f72d-66e0-8a88-0523ca495f20

OperationMasterRole

Bu ise bildiğimiz 5 role olup aşağıdaki gibi yazabiliriz;

PDCEmulator veya 0
RIDMaster veya 1
InfrastructureMaster veya 2
SchemaMaster veya 3
DomainNamingMaster veya 4

Bir komut içerisinde birden çok yazmak için aşağıdaki gibi yan yana yazabiliriz;

PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster, SchemaMaster, DomainNamingMaster

Veya bu şekilde

-OperationMasterRole SchemaMaster, 4

AuthType

İki seçeneğimiz var

Negotiate veya 0 yazabilirsiniz
Basic veya 1 yazabilirsiniz.

Bunu kullanmak zorunda değilsiniz, varsayılan olarak Negotiate kullanılır.

Basic seçmeniz halinde dahi SSL kullanmak gereklidir.

Credential

Bu parametreyi de kullanmak zorunda değiliz. Kullanmadığımız zaman varsayılan olarak PS’ I çalıştıran hesabın kullanıcı bilgileri geçerlidir. Kullanmak istiyor isek aşağıdaki gibi örnekleyebilirim;

-Credential hakan

Veya

-Credential cozumpark\hakan

Peki, uygulamaya geçmeden önce aşağıdaki gibi iki bilgi vermek istiyorum;

Bu komut seti RODC ve AD snaphot ortamlarında çalışmaz.

Örnek komutlar aşağıdaki gibidir;

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole "DC1" PDCEmulator

Bu komut sadece PDC rolünü alır.

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2" -OperationMasterRole PDCEmulator,SchemaMaster

Bu komut ise DC2 isimli sunucuya PDC ve Schema rolünü alır

Bütün rolleri taşımak istiyorsanız;

Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole DC1 0,1,2,3,4

 

clip_image002

clip_image004

Sorulara Yes yanıtını vererek tüm rollerin geçişini sağlıyorum.

Son durumu ise netdom query fsmo ile kontrol ediyorum.

clip_image005

Bu değişiklikten sonra eğer ortamınızda bir den çok site var ise replikasyonu beklemeniz gerekmektedir. Bu tür değişiklikleri ayrıca DNS üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Örneğin bu geçiş sonrası eskiden DC2003 de olan PDC rolü artık DC2012R2 üzerindedir.

clip_image007

DNS üzerinde SRV kayıtları içerisinde PDC bilgisini DC bazlı kontrol edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi her DC kendi AD veri tabanında dns bilgilerini tutar ve bunların güncellenmesi önemlidir.

Replikasyonu tetiklemek için aşağıdaki komut setini kullanabilirsiniz

Repadmin /Syncall /Aed

Umarım faydalı bir makale olmuştur, bir sonraki makalemde görüşmek üzere.

 

Kaynak

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee617229.aspx