Microsoft Threat Experts Kullanıma Sunuldu

Microsoft’ un en gelişmiş güvenlik hizmetlerinden birisi olan Windows Defender Advanced Threat Protection içerisinde sunulan Microsoft Threat Experts artık müşterilerin kullanımına sunuldu. Microsoft Threat Experts, kritik tehditlerin tanımlanmasını, araştırılmasını ve çözülmesini sağlamak için uzman düzeyinde gözetim ve analiz hizmeti sunan ve hepimizin bildiği bir “güvenlik operasyon merkezi – SOC” hizmetidir. WDATP çok gelişmiş bir güvenlik hizmeti olup bunun içerisinde sunulan MTE sayesinde müşteriler anlık olarak aslında Microsoft tarafından sunulan bir SOC hizmetine de sahip olmuş olacaklar.

Kaynak

https://techcommunity.microsoft.com/t5/Windows-Defender-ATP/Microsoft-Threat-Experts-reaches-general-availability/ba-p/502493