Microsoft Hyper-V: Sanal Makine Düzenleme İşlemleri Bölüm-1

Bu bölümde Sanal Makineler üzerinde gerçekleştirebileceğimiz işlemlere ve yapabileceğimiz değişikliklere bakacağız.

İnceleyeceğimiz menü, Hyper-V Manager konsolunda Actions bölümü altında bulunuyor.

image001 

Yukarıda gördüğünüz gibi; öncelikle sanal makinemizi seçiyoruz (W2K3 STD-1)ve sağ alt bölümden editing işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz.

İlk seçeneğimiz “Connect…”

image002 

Bu seçenek ile seçili ola sanal makinemizin konsol ekranına bağlanabiliyoruz.

image003 

İkinci seçeneğimiz “Settings…” bölümü.

image004 

Settings seçeneği ile, seçili olan sanal makine üzerinde hardware yönetimi gerçekleştirebiliyoruz (yeni donanım ekleme veya kaldırma gibi) Önemli bir menüdür, ayrıntılı olarak inceleyelim.

Tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir pencere gelir ve içerisinde iki bölüm yer alır. Hardware ve Management.

image005 

Hardware bölümünde ilk seçenek Add Hardware dir.

Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sanal makinelerimiz üzerinde hardware ekleme veya kaldırma gibi işlemler yapabilmek için, o sanal makinemizin kapalı durumda olması gerekir. Nasıl ki çalışan fiziksel bir sistem üzerinde donanım değiştiremezsek (istisnalar dışında), aynı durum sanal makinelerimiz içinde geçerlidir. Bu nedenle öncelikle sanal makinemizi OFF yapıyoruz, daha sonra devam ediyoruz.

Add hardware bölümünde ekleyebileceğimiz donanımlar açıkça görülüyor.

image006 

Bu donanımların nasıl eklendiğini görmek adına, ilk donanım olan SCSI Controller seçip Add butonuna tıklıyoruz. Bu seçenek ile bir controller ekliyoruz, daha sonra bu controller’a disk bağlayacağız.

Aşağıda gördüğünüz gibi yeni bir SCSI Controller ekledik. Bu Controller’a bir disk bağlamak için, Hard Drive seçili iken tekrar Add diyoruz.

image007 

Ve yeni bir disk bağlamış oluyoruz.

image008 

Eklediğimiz SCSI Controller’a bağladığımız disk için konum belirleyeceğiz. 

image009 

Yukarıda görüldüğü gibi, “Virtual Hard Disk” bölümünden New diyerek yeni bir sanal disk yaratabiliriz. New dediğimizde karşımıza çıkacak wizard ile daha önceki bölümlerde tanışmıştık. Bu nedenle tekrar anlatmıyorum. Bu seçenek ile sıfırdan sanal bir disk yaratıp, eklediğimiz SCSI Controller üzerinde bağlı olan Disk’e atayabiliyoruz.

Browse seçeneği ile daha önceden yaratmış olduğumuz sanal disklerden birisini atayabiliriz. Bu seçeneği de daha önce kullanmıştık. 

Pasif olarak görünen “Physical hard disk” seçeneği ile, fiziksel bir diski, direk olarak atayabiliriz. Şu an çalışan ikinci bir disk olmadığı için pasif olarak görünüyor.

Uygun olanı seçtikten sonra (ben new ile devam ediyorum) Apply dediğimizde disk ekleme işlemi bitiyor.

Test isminde 10GB boyutlu bir disk ekledim.

image010 

Hemen sanal makinemizi start edip değişikliği görelim.

Aygıt yöneticisine bakarsak, yeni bir SCSI Controller ve SCSI Disk eklendiğini görebiliriz.

image011 

Yeni diskimiz, Disk Yönetimi altında da 10GB olarak yer alıyor ve kullanıma hazır.

image012 

Eklenecek SCSI diskler ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Sanal işletim sistemi üzerindeki System Disk’i SCSI olarak ekleyemiyoruz. System Disk yani işletim sisteminin bulunduğu disk IDE olarak görmek zorunda. 

Fiziksel sunucumuz üzerindeki fiziksel diskler SCSI, SAS, SAN olabilir, burada bir sorun yok. Sanal makine, atadığımız ilk diski yani işletim sistemini kurduğumuz diski IDE olarak görür ve kullanır.

Bu bölümde eklenebilecek diğer donanım olan Network Adapter ‘e bakarsak.

image013 

Seçiliyken Add butonuna tıklıyoruz. Gelen pencerede yapabileceklerimiz açıkça görülüyor.

image014 

Bu özellikleri daha önceki bölümlerden hatırlayacaksınız.

Öncelikle yeni eklediğimiz Network Adapter in hangi fiziksel NIC’i kullanacağını belirliyoruz.

İkinci bölümde static bir MAC adresi verebiliriz. Güzel bir özellik.

Üçüncü bölümde ise, bu network adapter’i VLAN altına alabiliyoruz. 

Ekleyebileceğimiz üçüncü donanım ise Legacy Network Adapter 

image015 

Legacy Network Adapter ‘ü fazla kullanacağımızı düşünmüyorum. Sanal işletim sistemlerini network üzerinden kurmak istersek (RIS, WDS gibi servisler üzerinden), Legacy Network Adapter kullanmamız gerekir.

Hardware bölümündeki ikinci seçenek ise BIOS  

image016 

Yukarıda gördüğünüz gibi Num Lock durumunu ve system Boot için I/O donanımlarının önceliğini belirleyebiliyoruz.

Üçüncü bölüm ise Memory 

image017 

Yukarıda görüldüğü gibi, seçili olan sanal makinemiz için RAM durumunu belirliyoruz. Verebileceğimiz minimum ve maximum değerleri görebilirsiniz. Bu değerler fiziksel makinemizin üzerindeki donanıma göre değişiyor.

Hardware bölümündeki bir diğer seçenek ise Processor  

Aşağıda gördüğüz gibi, sanal makinemizin kullanacağı işlemci sayısını belirliyoruz.

 image018 

Bu sayı logical processor bazlıdır. Örneğin INTEL Xeon Quad (4 çekirdek) fiziksel işlemciye sahipsek, Hyper-V bu işlemciyi, 4 logical processor olarak görür ve kullandırır. Sanal makinelerimize de bu şekilde dağıtabiliriz.

Yine Processor ayarlarındaki Resoruce Control bölünme bakarsak bir takım ayarlar göreceğiz.

image019 

Bu bölümde işlemci gücünü, % oranında sanal makinelere atayıp rezerve edebiliriz. 3 parça halinde incelersek.

1.      Bu bölümde, sanal makinemize ayırdığımız işlemci üzerinde kullanım yüzdesi belirleyebiliriz.

Örneğin:Kullandığı  Logical processor ‘ün %70 ini, bu makine için rezerve et diyebiliriz.

image020 

“Virtual Machine Reserver” bölümüne 70 yazdığımız zaman, “Percent off total system resources” bölümünde 17 değerini görüyoruz. Yani bu makinenin kullanımına sunduğumuz bir adet logical işlemcinin %70’i, toplam fiziksel işlemci gücümüzün ise %17 si bu makine için rezerve edildi.

2.      İkinci kısımda ise, sanal makinenin kullanabileceği maximum işlemci yüzdesini belirleyebiliriz. 

Örneğin: Ayırdığımız logical işlemcinin en fazla %50 sini kullanabilsin diyebiliriz.

image021 

“Virtual Machine Limit” bölümüne 50 yazdığımız zaman, “Percent of total system resources” bölümünde 12 değerini görüyoruz. Yani bu sanal makine, atadığımız logical işlemci gücünün en fazla %50 sini kullanabilir, bunun üzerine çıkamaz. “Percent of total system resources” kısmındaki 12 ise, bu kısıtlamanın toplam fiziksel işlemci gücü üzerindeki yüzdesini göstermekte.

3.      Relative Weight ile aynı fiziksel kaynağı kullanması gereken iki sanal makine varsa, hangisinin öncelikli olacağını belirliyoruz. Değeri büyük olan, kaynağı önce kullanır. 

image022 

Kalan ayarları makalemizin diğer bölümünde inceliyor olacağız.

Serhat AKINCI – IT Professional