Microsoft Azure Sanal Makine IP Sabitleme

Bu makalemde sizlere Microsoft Azure üzerinde oluşturduğumuz sanal makineler için IP sabitleme işlemini göstereceğim.

Microsoft Azure üzerinde bir sanal makine oluşturduktan sonra bu sanal makine için bir takım rol – özellik yüklemeleri yapabilirsiniz. Ancak bu yüklemelerden bazıları özeldir. Örneğin sanal bir makineyi Domain Controller yapmak istiyorsanız bu durumda bu makine için bir takım ön gereksinimler vardır.

Bildiğiniz gibi Azure üzerinde makinelere elle ip ataması yapamıyoruz ( bu makaleyi yazarken buna imkan vermiyordu), ancak azure katmanında işler biraz daha farklı ilerliyor. Yani makine katmanında belki biz bunu yapamıyoruz ama Powershell yardımı ile azure katmanı için bunu yapabiliyoruz.

Not: Microsoft Azure sektör ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak için gelen talepler doğrultusunda güncellenmektedir. Bu nedenle bu makalemde geçen bazı ekranlarda farklılıklar olabilir. Makalelerimizi yazarken kullandığımız bazı limitler ve seçenekler belki bundan 3 veya 6 ay sonra değişmiş olabilir, bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın.

Örneğin yeni bir sanal makine oluşturdunuz ve bunu ip adresini azure katmanında sabit bir ip ye atamak istiyorsunuz.

İlk olarak makinenize Azure PowerShell yüklemesini yapalım.

Microsoft Web Platform Installer

clip_image002

Yükleme işleminden sonra basit bir kaç komut ile azure hesabımıza bağlanalım;

Add-AzureAccount

clip_image004

 

Azure hesabınıza ait kimlik bilgilerini giriyoruz.

Ardından aşağıdaki iki komut ile bağlantının sağlıklı tamamlandığını kontrol edebilirdiniz

Get-AzureAccount

Get-AzureSubscription

 

clip_image006

 

Şimdi ise artık sanal makinemiz için sabit ip vermek üzere kullanacağımız powershell komutunu güncelleyelim.

 

##############Variables#################

$IPaddress = "192.168.0.13"

$VNETName = "TestNetwork"

$VMName = "CONTOSOVMTEST1"

$ServiceName = "CONTOSOVMTEST1"

########################################

##############Main######################

if (Test-AzureStaticVNetIP -VNETName $VNETName -IPAddress $IPaddress)

{

                $VM = Get-AzureVM -ServiceName $ServiceName -Name $VMName

                Set-AzureStaticVNetIP -VM $VM -IPAddress $IPaddress | Update-AzureVM

                $VMStaticIPCheck = Get-AzureStaticVNetIP -VM $VM

                if ($VMStaticIPCheck -eq $null)

                {

                                "No Static IP address was assigned to " + $VMName + " VM"

                }

                else

                {

                                If ($VMStaticIPCheck.IPAddress -eq $IPaddress)

                                {

                                                $displaymessage = "The IP address " + $IPaddress + " was successfully assigned to " + $VMName

                                                write-host $displaymessage -foreground "Green"

                                }

                                else

                                {

                                                $displaymessage = "The IP address " + $IPaddress + " was not assigned to " + $VMName + ". The VM is using " + $VMStaticIPCheck.IPAddress + " as IP address"

                                                write-host $displaymessage -foreground "Red"

                                }

                }

}

else

{

                $displaymessage = $IPaddress + " IP address is not available."

                write-host $displaymessage -foreground "Red"

              

}

 

Yukarıdaki komutları bir not defterine yapıştırıp sonuna ps1 yazarak powershell komutu haline getirebilirsiniz.

Komut içerisindeki aşağıdaki değişkenleri değiştirmemiz gerekiyor.

$IPaddress = "10.0.0.4" makineye vermek istediğiniz ip adresi

$VNETName = "Network01" Azure network isimi

$VMName = "cpad01" – Sanal makine ismi

$ServiceName = "cpad01" Azure servis ismi.

Bunların hepsini aşağıdaki gibi Azure portalı üzerinden öğrenebilirsiniz.

clip_image008

 

clip_image010

 

clip_image012

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra artık geriye tek iş komutu çalıştırmak kalıyor.

clip_image014

Komutu çalıştırdıktan sonra aşağıdaki gibi hemen sunucu tarafında kontrol yapıyoruz.

clip_image016

Ancak hala otomatik ip alıyor gibi görebilirsiniz.

clip_image018

Peki gelelim asıl amacımıza. Amacımız bu sanal makineyi DC yapmaktı.

Sihirbazı çalıştırıyorum ve burada da ip adresini doğru görüyorum

clip_image020

 

Ancak Domain Controller kurulum sihirbazında yine aşağıdaki gibi bir uyarı görüyorsunuz.

clip_image022

Fakat bu durumu görmezden gelerek kuruluma devam ederseniz sonuç aşağıdakidir.

clip_image024

clip_image026

 

clip_image028

Yani tanımladığımız ip adresini başarılı bir şekilde almıştır. Bu sayede sorunsuz bir Domain kurulumunu tamamlamış olduk.

Umarım faydalı bir makale olmuştur, bir sonraki makalemde görüşmek dileği ile esen kalın.

Kaynak

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/23447.how-to-assign-a-private-static-ip-to-an-azure-vm.aspx