IT as a Service

Günümüz şirketlerinde IT departmanlarının servis kalitesi ve harcamaları sürekli olarak konuşulan konulardan biridir. Buradaki temel sebep, yükselen IT giderleri ve bunun ile paralel olmayan servis kalitesidir. Şirket yöneticileri aslen sahip oldukları işe odaklanmak yerine IT departmanları ile boğuşuyor ve bu da onlara toplama şirket karından kayıplara neden olmaktadır. Oysaki dünya bu konuda yeni bir modele hazırlanıyor, “IT as a Services” IT nin bir servis olarak outsource edilmesi. Kavram belki size yabancı gelmeyebilir ama buradaki çözümler tamamen sanallaştırma ürünleri sayesinde konsolide edilmiş, otomasyon sayesinde işleyen bir sürece sahip ve  başkaları tarafından yönetilen bir sistemdir. Bu 3 temel özellik sayesinde ( konsolide – otomasyon – servis noktası ) şirketler aslen yapmakta oldukları işe odaklanarak karlılıklarını artırırken, IT giderlerini düşürecek, buna karşın aldığı hizmet kalitesini arttıracaktır. Bu konuda ki global oyunculardan en hazır görünen vmware firmasıdır.