Internet Information Service ( IIS )

IIS ( Web Sunucusu ) Rolüne Genel Bakış

Windows Server 2008 içindeki Web sunucusu rolü Internet, intranet veya extranet üzerindeki kullanıcılarla bilgi paylaşmanıza olanak sağlar. Windows Server 2008 IIS, ASP.NET ve Windows Communication Foundation uygulamalarını tümleşik çalıştıran birleşik bir Web platformu olan IIS 7.0 ile gelir. IIS 7.0 içindeki ana özellikler ve geliştirmeler aşağıdakileri kapsar:

· Hem yöneticilere hem de geliştiricilere tek ve tutarlı bir Web çözümü sağlayan, birleştirilmiş bir Web platformu.

· Geliştirilmiş güvenlik ve saldırı yüzeyini azaltmak için sunucuyu özelleştirebilme yeteneği.

· Sorunların çözümünde yardımcı olmak için basitleştirilmiş tanılama ve sorun giderme özellikleri.

· Sunucu grupları için geliştirilmiş yapılandırma ve destek.

· Barındırma ve kuruluş iş yükleri için temsili yönetim.

Web Sunucuları Nedir?

Web sunucuları, client bilgisayarlardan gelen istekleri kabul etmelerini ve bu isteklere yanıt vermelerini sağlayan özel yazılımlara sahip bilgisayarlardır. Web sunucuları, internet üzerinden veya intranet ve extranet’ler aracılığıyla bilgi paylaşmanıza olanak sağlar. Bir Web sunucusuyla aşağıdakileri yapabilirsiniz:

· Kullanıcılara Internet üzerinden bilgi sağlama.

· FTP veya Web Dağıtılmış Sürüm Oluşturma ve Geliştirme (WebDAV) ile kullanıcıların karşıya veya karşıdan içerik yüklemesine izin verme.

· Üç katmanlı uygulamalar için iş mantığı içeren Web hizmetlerini barındırma.

· Uygulamaları, kullanıcılara harici disk , CD veya DVD’ler gibi fiziksel ortam yerine, Internet üzerinden dağıtma.

· Web sunucuları, farklı müşteriler ve gereksinimler için yararlı olabilir. Örneğin:

· Küçük işletme sahipleri, basit bir Web sitesi kullanarak hizmetleri hakkında bilgi sağlayabilir.

· Orta ölçekli işletme sahipleri, bir sitede çeşitli uygulamaların birleşiminden oluşan bir çevrimiçi sipariş sistemi aracılığıyla mal ve hizmetlerini sunabilir.

· Kuruluş çapındaki işletmeler, şirket intranet’leri üzerinden iş uygulamaları geliştirerek, bunları çalışanlara sağlayabilir.

· Barındırma şirketleri, bireysel müşterilere farklı çevrimiçi içerik ve uygulamaları barındırmak için sunucu alanı ve hizmetleri sağlayabilir.

· Şirketler, extranet’leri üzerinden ilgili bilgileri ve uygulamaları iş ortaklarına sağlayabilir.

IIS 7.0 Web Sunucusu Rolü Özellikleri

Yeni Yönetim Araçları

IIS 7.0, yeni görev tabanlı bir yazılım arabirimi ve güçlü yeni bir komut satırı aracı sağlar. Bu yeni yönetim araçları aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

· IIS’yi ve ASP.NET’i tek bir araçta yönetme.

· Sağlık ve tanılama bilgilerini görüntüleme; bu, gerçekleştirilmekte olan istekleri gerçek zamanlı olarak görüntülemeyi de içerir.

· Siteler ve uygulamalar için kullanıcı ve rol izinlerini yapılandırma.

· Yönetici olmayanlara site ve uygulama yapılandırması yetkisini devretme.

Yapılandırma

IIS 7.0, Web platformunun tamamı için IIS ve ASP.NET yapılandırma ayarlarını tümleştiren yeni bir yapılandırma deposu sağlar. Yeni yapılandırma deposu aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

· Tutarlı bir biçim kullanan ve ortak bir API kümesinden erişilebilen bir yapılandırma deposunda IIS ve ASP.NET ayarlarını yapılandırma.

· İçerik dizinlerindeki güncel dağıtılmış yapılandırma dosyalarına hassas ve güvenli biçimde yapılandırma yetkisi devretme.

· Belirli bir site veya uygulama yapılandırmasını veya içeriğini başka bir bilgisayara kopyalama.

· Yeni bir WMI sağlayıcı kullanarak IIS ve ASP.NET için komut dosyası yapılandırması.

Tanılama ve Sorun Giderme

IIS 7.0 Web sunucusu, Web sunucusundaki sorunları daha kolay tanılama ve giderme olanağı sağlar. Yeni tanılama ve sorun giderme özellikleri aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

· Uygulama havuzları, çalışan işlemleri, siteler, uygulama etki alanları ve geçerli istekler hakkında gerçek zamanlı durum bilgilerini görüntüleme.

· IIS istek yordamı kanalında ilerleyen bir istek hakkında ayrıntılı izleme bilgileri günlüğü oluşturma.

· IIS’yi, geçen süreye veya hata yanıt kodlarına bağlı olarak ayrıntılı izleme bilgileri günlüğünü otomatik olarak oluşturacak biçimde yapılandırma.

Modüler Mimari

IIS 7.0 içindeki Web sunucusu, gereksinimlerinize uygun olarak ekleyebileceğiniz ve kaldırabileceğiniz modüllerden oluşur. Yeni mimari aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

· Web sunucusu güvenliğini ve bellek ayak izini en aza indirecek biçimde yalnızca gereksinim duyduğunuz ve kullandığınız özellikleri ekleyerek sunucunuzu özelleştirme.

· Daha önce IIS ve ASP.NET içinde tek konumda çoğaltılan özellikleri (kimlik doğrulama, yetkilendirme ve özel hatalar gibi) yapılandırma.

· Varolan ASP.NET özelliklerini, Form kimliklerini doğrulama veya URL yetkilendirme gibi, tüm istek türlerine uygulama.

Uyumluluk

IIS 7.0 Web sunucusu, varolan uygulamalar için en üst düzeyde uyumluluğu garanti eder. IIS 7.0 aşağıdakileri sürdürmenize olanak tanır:

· Varolan Active Directory Hizmet Arabirimi (ADSI) ve WMI komut dosyalarını kullanma.

· Active Server Pages (ASP) uygulamalarını kodlarda değişiklik yapmadan çalıştırma.

· Varolan ASP.NET 1.1 ve ASP.NET 2.0 uygulamalarını kod değişiklikleri olmadan çalıştırma (IIS 7.0 içindeki ISAPI moduyla bir uygulama havuzu içinde çalıştırdığınızda).

· Değişiklik yapmadan varolan ISAPI uzantılarını kullanma.

· READ RAW bildirimlerine dayananlar dışındaki varolan ISAPI filtrelerini kullanma.

Bir Web Sunucusunun kelimesel bazda ne anlam içerdiğini öğrenmiş olduk. Bir diğer makalede görüşmek üzere…

Kaynak : Technet

Kenan BÜLBÜL