Hyper-V Live Migration Performansı

IBM tarafından yayınlanan ve 1 Gb / 10 Gb ağlar üzerinde Hyper-V Live Migration performansını inceleyen bir dokümana şuradan ulaşabilirsiniz. Dokümanda görülebileceği gibi Live Migration süresi 1 Gb networkler üzerinde bile gayet iyi ve VM bellek miktarına göre neredeyse lineer artmakta.