Green IT için Enerji Terimler Sözlüğü

IT ekibinizle birlikte binanızdaki elektrik tüketimini nasıl azaltabileceğinizi tartışmaya başlamadan önce bazı yeni sözcükleri öğrenmeniz gerekecek. İşte ilgili jargonu doğru kullanmanızı sağlayacak enerji terimleri ve kısaltmaları…

AC / DC
Veri merkezi tasarımında en önemli eğilimlerden birini ifade ediyor. AC, “dalgalı akım” için kullanılıyor ve DC de “doğru akım” anlamına geliyor. Önde gelen veri merkezi tasarımcıları -günümüzde kullanılan AC güç yerine- DC güç üzerine kurulu şebekeyi tercih ediyorlar çünkü DC güç daha çok enerji tasarrufu enerji sağlıyor.

Karbon ayak izi
Bir şirketin karbon ayak izi, faaliyetleri sonucunda ürettiği CO2 emisyonlarının miktarı anlamına geliyor. Birçok şirket karbon ayak izinin azaltılması hedefini belirlerken, veri  merkezlerini hedef alıyor çünkü bu merkezler elektrik faturasındaki tüketim miktarının yüzde 25’i veya daha fazlasından sorumlu oluyor.

CFD
Bu sözcük hesaplamalı sıvı dinamikleri anlamına geliyor. CFD yüksek performanslı hesaplama modellemesi, uzun bir zamandır uçakların ve silah sistemlerinin tasarımında kullanılıyor. Günümüzde ise en iyi klima tasarımını elde etmek için veri  merkezlerindeki hava akımına uygulanıyor.

Soğutucu (Chiller)
Veri merkezinde havayı soğutmak ve nemini azaltmak için soğuk su kullanan bir makinenin ismi. Bir veri merkezinin klima sistemindeki tüm bileşenler içinde, en fazla miktarda elektrik tüketen birim bu. Söz konusu miktar veri merkezinin elektriğinin yüzde 33’üne denk geliyor.

Kapalı bağlantılı soğutma
Bu terim, soğutma kaynağının, bir veri merkezinde en fazla ısıyı üreten yüksek yoğunluklu hesaplama sistemlerinin mümkün olduğu kadar yakınına kurulmasını öngören bir klima sistemi türünü açıklıyor. Tüm odayı soğutmaya çalışmak yerine, bir rafa yerleştirilen kapalı bağlantılı soğutma sistemleri, sadece bu rafta bulunan sunucuların ürettiği sıcak havayı soğutuyor.

CRAC
Burada söz konusu olan bir bilgisayar odasının klima sistemi. CRAC üniteleri bir veri merkezindeki sıcaklığı, nemi ve hava akışını izliyor. Bunlar veri merkezi elektriğinin yaklaşık yüzde10’unu tüketiyor.

DCiE
DCiE Veri Merkezi Altyapı Etkinliği metrisi anlamına geliyor (Veri Merkezi Etkinliği için ayrıca DCE kısaltması da kullanılıyor). DciE, Green Grid Endüstrisi konsorsiyumu tarafından kullanılan iki karşıt metristen biri, diğeri ise Elektrik Kullanımı Verimliliği (aşağıdaki PUE kısaltmasına bakınız). DCiE, veri merkezine giren toplam elektriğin bir yüzdesi olarak, veri merkezindeki IT ekipmanlarının kullandığı elektriği gösteriyor. Yüzde 50’lik bir DCiE, veri merkezinde kullanılan toplam elektriğin yüzde 50’sinin IT ekipmanlarına gittiği ve diğer yüzde 50’nin de aydınlatma ve soğutmaya kullanıldığı anlamına geliyor. DCiE oranı ne kadar fazla olursa o kadar iyi.

kWh
Elektrik gücü kilowatt saat denilen birimler halinde satılır, bu yüzden 1 kWh, 1000 watt’lık güç seviyesinde bir saat içinde sağlanan enerji miktarı anlamına geliyor. “Kilowatt saat” için kullanılan bu kısaltma, konuşma dilinden ziyade yazılı metinlerde daha çok kullanılıyor.

PDU
PDU kısaltması güç dağıtım ünitesi için kullanılıyor; bu elektrik enerjisi dağıtan bir cihazın ismi. PDU’lar bir veri merkezinde güç uzatma kablosu olarak fonksiyon gösteriyor ve tipik bir merkezde elektriğin yüzde 5’ini tüketiyor.

PUE
Elektrik Kullanımı Verimliliği, Green Grid Endüstri konsorsiyumu tarafından kullanılan iki karşıt metristen biri, diğeri ise Bilgi İşlem Merkezi Altyapısı Etkinliği (yukarıdaki DCİE kısaltmasına bakınız). PUE bir veri merkezine giren toplam elektriğin, merkezdeki IT ekipmanlarının kullandığı elektriğe oranı anlamına geliyor. Örneğin 2’lik bir PUE veri merkezinde kullanılan toplam elektriğin yarısının IT ekipmanlarına gittiğini ve diğer yarısının da merkezin elektrik ve soğutma altyapısına gittiğini gösteriyor. Uzmanlar PUE’nin 2’den az olmasını tavsiye ediyorlar. PUE 1’e ne kadar yakın olursa, o kadar iyi.

REC’ler
Bu kısaltma yenilenebilir enerji sertifikaları veya yenilenebilir enerji alacakları anlamına geliyor. REC’ler, 1 megabayt saatlik elektriğin güneş enerjisi, rüzgâr, biyokütle veya jeotermal enerji gibi yenilenebilir bir enerji kaynağından satın alındığını gösteren ticareti yapılabilir mallardır. Gittikçe artan sayıda şirket REC’leri veri  merkezlerinin tükettiği fosil yakıtlardan üretilen elektrik miktarını dengelemek için satın alıyor.

UPS
Kesintisiz güç kaynağı anlamına geliyor. Bu kaynak bir veri merkezinde elektrik kesintisi meydana geldiğinde bir saatlik pil desteği sağlıyor. UPS ekipmanının enerjiyi tasarruflu kullanması önemli, çünkü tipik bir veri merkezinde elektriğin yüzde 18’ini tüketebiliyor.