Exchange Server 2013 Cumulative Update 11 Released

Exchange Server 2013 için CU11 yayınlanmıştır.

Bu yama ile aşağıdaki sorunlar çözülmüştür.

•KB 3120594 katılımcılar eklendiğinde, Outlook takviminde randevu toplantıya güncel değil
•Exchange Server 2013 intranetteki bir uygulama yüklemeye çalıştığınızda KB 3108345 “app couldn’t yükleneceği” hatası oluşuyor
•KB 3108011 IOS aygıtı kullanarak yinelenen bir toplantının tek bir örneğini değiştirdikten sonra Outlook’ta hata iletisi oluşuyor
•Exchange ActiveSync aygıt 30 gün için iletileri korumayarak KB 3107781 yapılandırılmış
•KB 3107379 Noderunner.exe Exchange Server 2013 iliştirilmiş bir belgesi ayrıştırma tarafından aşırı CPU kaynaklarını tüketir
•KB 3107337 Exchange Server 2013 için Exchange Server 2007 posta kutusu geçiş çok yavaş
•KB 3107291 araştırmaları IMAP ve Exchange Server 2013’de POP3 ayarlamak üzere Invoke-MonitoringProbe cmdlet öğelerini çalıştırdığınızda, özel durumu oluşuyor
•KB 3107205 OWA web bölümleri yüklemek başarısız olduğunda hata “özel hata modülü bu hata tanımıyor”
•OWA veya Exchange Server Yönetim Merkezi eriştiğinizde KB 3107174 içinde krom kullanan kişilerin açılır URL sayfaları yükleme
•KB 3106613 kısmi kişiler Outlook Web App, bir Exchange Server 2013 ortamında gösterir.
•KB 3106475 POP3 ve IMAP4 desteklenmez TLS protokolü 1.1 veya 1.2 Exchange Server 2013’de kullanmak için
•KB 3106421 çok uzun bir e-posta iletisindeki URL, Internet Explorer’da OWA’da açmayın
•KB 3105760 Exchange Server 2016 posta kutusu sunucusu için bir Exchange Server 2013 DAG eklenebilir
•KB 3105690 Microsoft Exchange Server 2013 posta kutularına bağlanmak için HTTP üzerinden MAPI kullanan Outlook istemcileri zaman zaman kesildi
•Lsass.exe işlemi bir miktarını sızdırıyor KB 3105685 Exchange Server 2013 işleme
•KB 3105654 gelen kutusu kuralları Outlook Web App’te krom kullanılarak düzenlenemez.
•Karantina Exchange Server 2013 ortamında çalışırken KB 3105625 ActiveSync aygıt yüklemelerini epostalar
•KB 3105389 Exchange Server 2013 ortamında uzaktan PowerShell oturumlarınızı oluşturduğunuzda InvalidShellID WSMan hatası
•KB 3100519 tarih, kitap haline getirilmiş bir toplantı genişletir zaman yanıt yer posta kutusundan gönderilen Exchange Server 2013 ayarlama
•E-posta iletilerini Exchange Server 2013’de arama yaparken KB 3093866 arama sonucu sayısı 250’den fazla olamaz
•KB 3088911, akıllı bir HTML ilettiğinizde ek olarak geleneksel gönderilir satır içi e-posta bir IOS aygıtı Exchange Server 2013
•KB 3088487 artış IOP yazma gecikmelere neden olur e-posta teslim ortamında Exchange Server 2013
•KB 3076376 Kerberos kimlik doğrulama protokolünü kullan IMAP istemcileri için kimlik bilgileri Exchange Server 2013’de sürekli olarak istenir
•Outlook Web App ve Exchange Server 2013’de ECP KB 3068470 “bir şey gitti yanlış” hatası
•KB 3048372 Exchange takvim öğeleri kaydırılacağı uzaklık yanlış bazı Windows DST güncelleştirmeler uygulandığında
•KB 2968265 OWA Exchange Server 2013’e yükselttikten sonra erişilemez

Daha fazla bilgi için

https://support.microsoft.com/tr-tr/kb/3099522

CU11 i indirmek için

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50366