Exchange 2013 Preview ve RTM Sürümleri İçin Outlook Anywhere Ayarları için Hazır PowerShell

Malum Exchange 2013 CAS Array mantığını değiştirdi, sadece bu da değil arayüzde değişti Gülümseme bizde malum en kısa yolsan config yapmak için yine powershell kullanacağız. Aşağıdaki komutu hazırladım, umarım faydalı olur.

Preview Sürümü Kullanıyorsanız

Enable-OutlookAnywhere –Server CAS1 –ExternalHostname mail.cozumpark.com –InternalHostname mail.cozumpark.local –ExternalClientAuthenticationMethod NTLM –InternalClientAuthenticationMethod Ntlm –IISAuthentication Ntlm –SSLOffloading:$false

Burada CAS1 benim CAS sunucularımdan biri, sizin eğer birden çok cas sunucunuz var ise bunlar içinde siz hazırlayabilirsiniz.

Eğer RTM ve sonrası sürümleri kullanıyorsanız malum hali hazırda istemci Outlook iletişimi Outlook Anywhere ile çalıştığı için kapanması söz konusu değildir :) bu nedenle de komut seti değişmiştir.

Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -InternalHostname “mail.cozumpark.com” -InternalClientAuthenticationMethod Ntlm -InternalClientsRequireSsl $true -ExternalHostname “mail.cozumpark.com” -ExternalClientAuthenticationMethod Basic -ExternalClientsRequireSsl $true -IISAuthenticationMethods NTLM,Basic -ssloffloading:$false

Eğer tek tek sunucu bazlı ayar yapmak istiyorsanız bu durumda

 

Set-OutlookAnywhere -Identity ‘CAS1\rpc (Default Web Site)’ -ExternalHostname mail.cozumpark.com -ExternalClientAuthenticationMethod NTLM -ExternalClientsRequireSsl:$True -InternalClientAuthenticationMethod Ntlm -SSLOffloading:$false -IISAuthenticationMethods Ntlm -InternalHostname mail.cozumpark.com -InternalClientsRequireSsl:$True

şeklinde komutu başlatmanız yeterli.