Domaine join Hatası Dns Lookup Sorununun Giderilmesi

Clientları domain adı ile, domaine alırken dns lookup hatası alıyor, fakat netbios adı ile domaine alıyorsanız DNS’te SRV kayıtlarında soru olması muhtemel.
Bu durumda yapılacak adımlar.

Cmd komut satırı ekranını açın.

dnscmd /ZoneExport <zone name> <zone file name> komutu ile dns zone %windir%\System32\DNS içine export edin. Örnek :  dnscmd /ZoneExport ugur.local ugurdns şeklinde.

type <zone file name> ile alınan yedekteki dataların içeriğini görebilmekteyiz.

Cmd komut satırından %windir%\System32\DNS altına kadar düşün.

dnscmd /ZoneDelete <zone name> /dsdel /f komutu ile zone silme işlemi yapılır.

dnscmd /ZoneAdd <zone name> /Primary /file <zone file name> /load komutu ile zone yeniden oluşturun.

dnscmd /ZoneResetType <zone name> /dsprimary komutu ile de oluşturulan zone tipi Active Directory İntegrated’a çevirilir.

Bu işlemler sonucunda domainadı ile clientları hala domaine alamıyorsanız,

Yedekten ya da imaj backuptan, dnsin export işlemini yukarıdaki komut ile dışarı çıkarıp,
sorun olan dnse dnscmd /ZoneAdd <zone name> /Primary /file <zone file name> /load komutu ile import edilmelidir.

dnscmd /ZoneResetType <zone name> /dsprimary komutu ile de oluşturulan zone tipi Active Directory İntegrated’a çevirilir.

Faydalı olması dileğiyle.

Kaynak – Uğur Demir – ÇözümPark