domainde olmayan makineler için time server ayarlamak ntp

Domain ortamınızdaki time server’ ın değiştirilmesi durumunda domainde olan makineler için alınması gereken bir aksyion yokken workgroup olan makineler için bir komut çalıştırmak gereklidir, aşağıdaki komut yardımcı ile bu işlermi yapabilirsiniz.

w32tm /config /manualpeerlist: timeserver.cozumpark.com,0x8 /syncfromflags:MANUAL

w32tm /config /update

net stop w32time

net start w32time

w32tm /resync