Azure Stack HCI 21H2 Strecthed Cluster Kurulumu – Bölüm1

Azure Stack HCI ne olduğunu, kurulum ve konfigürasyon sonrasında Azure Monitoring, Azure Backup ve diğer servisler ile nasıl kullanabileceğimizi incelemiştik. Bu makalemizde ise Azure Stack HCI Stretched Cluster yapılarını inceleyecek ardından da kurulum ve konfigürasyonlarını gerçekleştireceğiz.

Azure Stack HCI Strecthed Cluster farklı bölgelerde kurulum ve konfigürasyonları yapılması gereken  ve bizler için  olağanüstü durum kurtarmayı (Disaster Site Recovery) sağlamaktadır. Daha önceki makalelerimiz de bahsettiğimiz Microsoft Storage Spaces Direct yapısı üzerinde hem senkron hem de asenkron replikasyonları desteklemektedir.

Senkron Replikasyon ve Asenkron replikasyon tarafında karar verirken mevcut yapımızın büyüklüğü  ve yine bu verilere bağlı olarak sahip olduğumuz bant genişliğine göre karar verilmesi gereken bir yapıdır.

Senkron replikasyon tercih edildiğinde, burada tekrar etmek gerekirse bant genişliğimize bağlı olarak herhangi bir olağanüstü durum anında ya da ortamımızda yaşanacak bir problem anında sıfır veri kaybı sağlamak amacı ile kullanılabilir.

Asenkron replikasyon tercih edildiğinde ise network gecikmelerinin olduğu durumda kullanılması uygun olmakla birlikte olağanüstü durum ya da yaşadığımız problem anında belirlediğimiz RPO sürelerine göre replikasyonları gerçekleştirebileceğimiz replikasyon modelidir. Senkron ve Asenkron seçimi yapılmış olan replikasyon modellerinin Storage seviyesinde yapıldığını bilmek gerekmektedir.

Senkronizasyon modelleri planlanırken, sahip olduğumuz alt yapı üzerinde koşan yapılar ve yine sahip olduğumuz network bant genişliği değerleri bizler için karar verme noktasında önem arz etmektedir.

Bizler bu makalemizde Merkez Site ve DR Site olmak üzere iki ortamda sahip olduğumuz, iş sürekliliğini sağlayabilmeyi ve yaygın olarak kullanılmakta olan senaryoyu nasıl uygulayacağımızı inceleyeceğiz. Makalemizin başında da belirttiğim üzere mevcut altyapının yani Azure Stack HCI işletim sistemi kurulumunu, IP tanımlamalarını, disk tanımlamalarını daha önce yayınlanan Azure Stack HCI kurulum ve konfigürasyon makalemizde görebilirsiniz. Dolayısı ile bu makalemizde bahsettiğimiz adımları atlayarak geçeceğiz.

Azure Stack HCI 21H2 Stretched Cluster kurgulanırken iki senaryo arasında karar vermememiz gerekmektedir. Mevcut yapımızı Active-Passive ya da Active-Active çalıştırabiliriz. 

Active/Passive Stretched Cluster:

Yukarıda görülen diyagramdan da anlaşılacağı gibi mevcut iş yüklerimiz ya da uygulamalarımız tercih ettiğimiz site üzerinde koşarken ikincil site üzerinde bulunan kaynaklarımız tamamen boş konumda beklemekte ve iş yüklerimizi devredene kadar da boş konumda beklemektedir. Bizler iş yüklerini devrettiğimiz de ya da herhangi bir olağanüstü durum meydana geldiğinde yükleri devralan ikinci site üzerinden kesinti olmadan çalışmaya devam edebiliriz.

Active/Active Stretched Cluster:

Aktif- Aktif çalışan yapımızda yine diyagramda anlaşılacağı üzere her iki yapımızda aktif ve ayakta olup kaynaklarımız her iki noktada da çalışmaktadır. Böyle bir yapı altyapı tarafında yatırım noktasında kaynakların boşta durmasındansa kullanılıyor olması yatırımın verimliliği açısından daha avantajlı görülmektedir.

Şimdi bizlerin kurgulayacağı ve dağıtımlarını gerçekleştireceğimiz yapımızın topolojisini aşağıda görebilirsiniz.

Topolojide göreceğiniz üzere iki adet farklı bölgelerimiz bulunmakta. Head Office olarak görülen bizlerin merkez lokasyonunu Disaster Site olarak görülen ise uzak lokasyonda bulunan ve tamamen iş sürekliliğini sağlayabilmek üzere kurulumlarını ve konfigürasyonlarını gerçekleştireceğimiz yapımız Site to Site VPN ile birbirlerine bağlı durumdadır. Burada tamamen PoC ortamı olduğundan dolayı S2S VPN ile devam edilmiş olsa da Production ortamlar için yüksek bant genişliğine sahip yapıların kullanılması daha uygun olacaktır.

Azure Stack HCI ile ilgili limitasyonlarını aşağıdaki tablo üzerinden görebilirsiniz.

ResourceMaximum
Physical servers per cluster16
VMS per host1,024
Disks per VM (SCSI)256
Storage per cluster4 PB
Storage per server400 TB
Logical processors per host512
RAM per host24 TB
RAM per VM12 TB (generation 2 VM) or 1 TB (generation 1)
Virtual processors per host2,048
Virtual processors per VM240 (generation 2 VM) or 64 (generation 1)

Kurulum ve konfigürasyonları yapacağımız ortam topolojisi üzerinde görebilirsiniz. Kurulumlar için ihtiyaç duyacağımız Azure Stack HCI 21H2 ve Windows Admin Center kurulum dosyalarını aşağıda bulunan link üzerinden indirebilirsiniz.

https://azure.microsoft.com/en-us/products/azure-stack/hci/hci-download/

Kurulum için ihtiyacımız olan kurulum dosyalarımızı edindikten sonra ve Windows Admin Center kurulumlarını gerçekleştirdikten sonra Windows Admin Center üzerine erişiyoruz ve kurulumlara başlıyoruz.

Not : Azure Stack HCI ve Windows Admin Center kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz makalemizden faydalanabilirsiniz. Daha önce kurulumlarını detaylıca bahsettiğimiz kısımları burada geçiyoruz ve Windows Admin Center üzerinden kurulumları gerçekleştirmeye başlıyoruz.

Windows Admin Center üzerine erişimimizi yaptıktan sonra Add seçimini yaparak ilerliyoruz.

Gelen ekranımızda Azure Stack HCI 21H2 cluster kurulumunu yapacağımız için Server Cluster başlığı altında yer alan Create New seçimini yapıyoruz.

Azure Stack HCI seçimini yaptıktan sonra yapımızın nasıl olacağını belirliyoruz. Eğer ki tek bir site üzerinden devam edecek olsaydık All Server in one site seçimini yaparak tek bir lokasyon üzerinde kurulumları gerçekleştirebilirdik. Bizler bu makalemizde Merkez ve DR site olmak üzere iki lokasyon arasında Azure Stack HCI 21H2 dağıtımlarını gerçekleştireceğimiz için Server in two sites seçimini yaparak ilerliyoruz.

Azure Stack HCI dağıtımlarını yapabilmek için bizler biliyoruz ki tek site üzerinde minimum iki node üzerinde kurulumları gerçekleştirebiliyorduk. Azure Stack HCI Stretched cluster yapısı kurgularken iki site üzerinde bu kurulumları gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla her site üzerinde minimum iki node Azure Stack HCI 21H2 kurulum ve konfigürasyonları gerçekleştireceğimiz için dört adet sunucumuzu Add seçimini yaparak ekliyoruz ve devam ediyoruz.

Sunucularımızı kurulum aşamasında mevcut Active Directory ortamına dahil ettiğimiz için bu adımda herhangi bir işlem yapmamız gerekmiyor. Eğer kurulum sonrasında domain üyesi yapmamış olsaydık da bu adımda gerçekleştirebilirdik.

Kurulumları gerçekleştirirken bazı rollerin kurulumlarını ben öncesinde gerçekleştirmiştim. Ekran görüntüsünde de görüleceği gibi bazı bileşenlerin eksik olduğu ve kurulması gerektiğini belirtiyor. Install Features diyerek eksik olan bileşenlerinin kurulumları gerçekleştiriyoruz. Eğer kurulumları sunucu kurulum sonrasında bu belirtilen özelliklerin kurulumlarını yapmak istersek aşağıda bulunan Powershell komut seti ile bileşenlerin tamamını kurulumları gerçekleştirilebilir.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All -NoRestart -Verbose

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-Management-PowerShell -All -NoRestart -Verbose

Install-WindowsFeature -Name “BitLocker”, “Data-Center-Bridging”, “Failover-Clustering”, “FS-FileServer”, “FS-Data-Deduplication”, “RSAT-AD-Powershell”, “RSAT-Clustering-PowerShell”, “Storage-Replica” -IncludeAllSubFeature -IncludeManagementTools -Verbose

Eksik olan bileşenler yüklendikten sonra Next seçimini yaparak ilerliyoruz.

Bir sonraki adımımız ise Azure Stack HCI 21H2 güncellemelerini gerçekleştireceğimiz ekranımızda Install Updates diyerek, son güncellemelerin hepsini bütün Azure Stack HCI sunucularımız üzerinde gerçekleştiriyoruz. Bu adımda güncellemeleri eksiksiz yapılması önemlidir. Güncellemeler tamamlandıktan sonra Next diyerek bir sonraki ekranımıza geçiyoruz.

Biz ortamımızda fiziksel sunucu kullanmadığımızdan ve PoC ortamı olduğundan dolayı Virtual Machine üzerinde devam ediyoruz. Dolayısı ile Virtual Machine Hardware update desteklenmediği için bu adımı geçiyoruz.

Azure Stack HCI 21H2 sunucularımız üzerinde ilk adımlarımızı tamamladık şimdi mevcut sunucularımızı yeniden başlatıyoruz.

Konfigürasyon adımlarından ilkini tamamladıktan sonra artık Networking konfigürasyonlarını gerçekleştireceğiz. İlk olarak iki site üzerinden toplam dört adet olan Azure Stack HCI sunucularımızın network adapter durumlarını kontrol ediyor, herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz.

Ekran görüntüsünde ve ilk olarak paylaştığımız topolojimizde de göreceğimiz gibi dört adet network interface sunucularımıza bağlı durumda.

Network konfigürasyonunu gerçekleştirirken ilk olarak Management network tanımını gerçekleştiriyoruz. Management network üzerinden sunucularımızın ve Cluster erişimlerini ve yönetimlerini gerçekleştireceğimiz interface olup ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere Management olarak isimlendirilmesi gerçekleşti.

Virtual Switch sayfamızda üç farklı yapı ile karşılaşıyoruz. Burada karşılaştığımız network tiplerini açıklayacak olursak.

Create one virtual switch for compute and storage together seçimini yapsaydık mevcut network kartlarının hepsini tek bir virtual switch üzerinde sonlandıracaktık. Bu network mimarisini kullansaydık hem sanal sunucularımızın network trafiğini bu virtual switch üzerinden akmasını sağlayacaktık hem de Storage trafiğini bu switch üzerinden geçecekti. Tercih edeceğimiz bir yöntem olmazdı. Burada yeterli sayıda network kartımız olmasaydı bu seçeneği değerlendirebilirdik.

Create one virtual switch for compute only bu network mimarisindeki bizler bu test ortamımızda bu mimari ile ilerleyeceğiz. Oluşturulacak virtual switch sadece sanal makinalarımızın trafiğinin buradan geçmesini sağlayacağız. Özetle sanal makinalarımız için ayrılmış bir virtual switch olacak. Yine Production bir ortamda yapılandıracak olsaydık her bir sunucumuz üzerinde çift Interface ile devam edilmesi bununla birlikte arka tarafta aktif aktif bir teaming yapısının sağlanması ile hem hız hem de yedeklilik sağlanmış olurdu.

Create two virtual switches bu network mimarimizde ise hem sanal makinalarımız için hem de storage network trafiği için iki ayrı virtual switch üzerinden ilerlenebilirdi.

Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise cluster içerisinde üye olan sunucularımızın interface isimlerinin aynı olması. Dolayısı ile yukarıda seçimini yaptığımız interface her iki sunucuda da Ethernet 2 isimli network kartlarını kullandık. Çünkü arka tarafta klasik Failover Cluster kurulumunu yapamaz.

RDMA adımı tamamen opsiyonel olup biz bu adımda herhangi bir konfigürasyon yapmıyoruz ve bir sonraki adımımıza ilerliyoruz.

Son adımımızda ise bizlerin yine makalemizin başlangıcında paylaştığımız IP konfigürasyonlarını tanımlıyoruz. Ethernet3 ve Ethernet4 isimli interfacelerimiz Storage Space Direct için kullanılacak olup Ethernet 2 isimli interface üzerinde Azure Stack HCI 21H2 üzerinde koşturacağımız Virtual Machine ve diğer iş yüklerimizin koşacağı networkümüz olacak şekilde tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Apply seçimi yaptıktan sonra herhangi bir problem olmadığını gördükten sonra artık Cluster adımına geçiyoruz.

Cluster kurulumu için öncelikle Validate işleminin gerçekleştirilmesi gerekmekte. Bizlerde bu adımda validate adımını gerçekleştirdik. Herhangi bir sorun olmadığını gördükten sonra Next ile ilerliyoruz.

Artık bu adımımızda Cluster kurulumuna başlıyoruz. Eğer bizler tek site kullanmış olsaydık Network adresinin tanımlamasını tek bir IP üzerinden gerçekleştirecektik. Fakat bizlerin kurulumunu yaptığı ortamda iki adet site olup her iki site üzerinde Active Directory ve Additional Domain Controller olup her ortamda da tanımlamalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Bizleri karşılayan bu ekranımızda mevcut Active Directory Site and Service altında tanımladığım site’lar ve o site üzerinde koşan sunucularımızın Assign işlemini tamamlıyor ve Storage adımına geçiyoruz.

Azure Stack HCI 21H2 cluster yapılandırmamızın son adımımız olan Storage adımına geldik. İlk olarak mevcut disklerimizin üzerinde herhangi bir veri vb. bir şey var ise onların silinmesi ve uygun hale getirilmesini sağlıyoruz.

Azure Stack HCI 21H2 işletim sistemine sahip olan dört adet sunucularımız üzerinde dört adet disk bulunmakta. Sunucular üzerinde var olan disklerin kontrolleri yapıldıktan sonra ilerliyoruz.

Gelen bu ekranımızda ise var olan storagelerimizin validation işlemleri tamamlandıktan sonra Next diyerek artık son adımımıza geçiyoruz.

Evet artık Storage Spaces Direct kurulumlarını ve konfigürasyonlarını tamamlayarak Azure Stack HCI 20H2 kurulumunu tamamlamış olduk.

Buraya kadar olan kısımda Azure Stack HCI 21H2 işletim sistemi üzerinde networking , storage ve Cluster kurulumlarını gerçekleştirdik. Kalan bölümü makalemin ikinci kısmında tamamlayacağız.