Active Directory Web Services encountered an error while reading the settings for the specified Active Directory Lightweight Directory Services instance. Active Directory Web Services will retry this operation periodically. In the mean time, this instance will be ignored.

Windows Server 2008 ve sonrası işletim sistemlerinde görülen bu hatayı aslında görmezden gelebilirsiniz, ancak yinede sizi rahatsız ediyor ise kayıt defteri üzerinde bir değşiklik yapmanız yeterli olacaktır.

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ADAM_INSTANCE_NAME>\Parameters

altında iki tane dword değeri olacak

Port LDAP değeri 389 ve Port SSL değeri 636 olmalı, ayrıca bunların security tabında NT Authority\System için okuma yetkisi olmalıdır.