Active Directory Health Check

AD Sağlık durumu kontrolü için aşağıdaki resimde gösterilen bölümleri kontrol edebilirsiniz

Tabiki bu kontroller ile ilgili olarak belli başlık komutlar kullanabileceğiniz gibi Microsoft tarafından sağlanan Active Directory Snaphot Tool’ u da kullanabilirsiniz.

komut örnekleri

DCDIAG /test:DNS /DNSALL /e /v

DCDIAG /test:DcPromo /e /v

DCDIAG /test:RegisterInDNS

son iki komut 2008 üzerinde aşağıdaki gibi değişmiştir

dcdiag /test:DcPromo /DnsDomain:domain.company.com /Operation /e /v

dcdiag /test:RegisterInDNS /DnsDomain:domain.company.com /<Operation> /e /v

veya bunu bat yapabilirisniz

@echo off
echo Active Directory Health Diagnostic, v1.1 echo ………………………………….
echo Running dcdiag /v…..
dcdiag /v >> c:\ad_diag.txt
echo Running dcdiag /test:DNS /DNSALL (may take a few moments, be patient)…..
dcdiag /test:DNS /DNSALL /e /v >> c:\ad_diag.txt echo Running dcdiag /test:DcPromo /e /v…..
dcdiag /test:DcPromo /e /v >> c:\ad_diag.txt echo Running dcdiag /test:RegisterInDNS…..
dcdiag /test:RegisterInDNS >> c:\ad_diag.txt echo Running netdiag.exe /v…..
netdiag.exe /v >> c:\ad_diag.txt
echo Running netsh dhcp show server…..
netsh dhcp show server >> c:\ad_diag.txt echo Running repadmin /showreps…..
repadmin /showreps >> c:\ad_diag.txt
echo Running repadmin /replsum /errorsonly…..
repadmin /replsum /errorsonly >> c:\ad_diag.txt echo ………………………………….
echo Diagnostic Completed Successfully…
echo view results in C:\ad_diag.txt
pause
echo ………………………………….
echo ………………………………….
echo ………………………………….
echo General Health Ratio (FAILS/PASSES) echo THis is very general, be sure to check C:\ad_diag.txt!
echo ………………………………….
echo NUMBER OF FAILS
find /c /i “fail” c:\ad_diag.txt
echo ………………………………….
echo NUMBER OF PASSES
find /c /i “pass” c:\ad_diag.txt
pause