1 Soru 1 Cevap: ESX Ortamında Sanal Sunuculara Bağlı ISO Dosyaları

Soru: ESX ortamlarında sanal makinelere bağlı tüm ISO dosyalarını nasıl koparırız?


Cevap: PowerCli ile aşağıdaki komutu kullanarak bağlı olan tüm ISO dosyalarını koparabilirsiniz.

Get-VM | Get-CDDrive | where {$_.IsoPath -ne $null} | Set-CDDrive -NoMedia -Confirm:$False